Шестнадесетото издание на Международната конференция по електрически машини, задвижвания и енергийни системи ЕЛМА се проведе от 6 до 8 юни 2019 г. във Варна. Това е една от най-значимите технически научни конференции, провеждани в България, инициатор и основател на която през 1975 година е Технически университет – Варна.

Съорганизатори на конференцията са Технически университет – Варна, Технически университет – София и Съюзът по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС) към ФНТС в България. Конференцията се проведе под егидата на българската секция на IEEE (Институт на инженерите по електроника и електротехника – най-голямата професионална организация в света) и е регистрирана в библиографската и реферативна база данни Scopus.

Откриването на конференцията беше на 6 юни 2019 г. в Пленарна зала на Община Варна. Присъстваха учени, преподаватели, изследователи и докторанти от всички висши технически учебни заведения в България и от над 10 държави от цял свят. Присъстваха някои от доайените на електротехническата наука в България и основатели на конференцията като проф. Емил Соколов, проф. Димитър Димитров и др. Конференцията беше открита с кратко приветствено слово на ректора на ТУ – Варна – проф. Венцислав Вълчев. Приветствия към участниците поднесоха проф. Иван Ячев – председател на СЕЕС и проф. Иван Кралов – зам.-ректор на ТУ – София.

В рамките на конференцията се проведе и работна среща (workshop) на фирми от българската електропромишленост. В работната среща участваха представители на „Хюндай Хеви Индъстрис  Ко. България“ АД,  „Динамо Сливен“ АД, „Хидак Интернешънъл“ ЕООД, „Фесто България“ ЕООД, „Елдоминвест“ ООД и „Соларпро холдинг“ АД, които представиха най-новите си разработки и иновации.

През трите работни дни на конференцията бяха представени 152 доклада на учени от Русия, Северна Македония, Румъния, Турция, Египет, Испания, Латвия, Ирак, Германия, Италия, САЩ и България. Основната цел на конференцията беше постигната, а тя винаги е била да се даде възможност на учени, изследователи, инженери, докторанти, производители и потребители да споделят опита си и да дискутират резултатите от своите теоретични и експериментални изследвания, използването на нови материали, нови технологии и схемни решения в областта на електрическите машини, задвижванията, силовата електроника, енергийните системи, възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност.

Стартирала като форум по електрически машини, в годините обхватът на конференцията ЕЛМА се разширява и сега включва всички аспекти на съвременното електроинженерство. Несъмнено тя е изиграла голяма роля за развитието на електротехническата наука в България, както и за иновационната и развойна дейност на българската електропромишленост.