Девет са пълните отличници от випуск 2018, отличени със златна значка на университета. Сребърна значка за високи постижения по време на следването в Машинно-технологичния факултет (МТФ) на ТУ – Варна получиха 41 техни колеги. На тържествена промоция в присъствието на академичното ръководство, ръководството на факултета и на обучаващите катедри бяха връчени дипломите за висше образование на нови 240 инженери от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“. Тържеството започна по традиция със студентски химн и приветствия от преподаватели, студенти и гости.Студентите от випуска са завършили специалностите „Машиностроителна техника и технологии“ (МТТ), „Компютъризирани технологии в машиностроенето“ (КТМ), „Съоръжения и инсталации в нефтената и газова промишленост“ (СИХНГП), „Техника и технологии за обработка на материалите“ (ТТОМ), „Индустриален дизайн“ (ИД), „Транспортна техника и технологии“ (ТТТ), „Двигатели с вътрешно горене и автомобилна техника“ (ДВГ и АТ),

„Индустриален мениджмънт“ (ИМ), „Технологично предприемачество и иновации“ (ТПИ), „Корпоративен мениджмънт“ (КМ).

„За мен е удоволствие да поздравя новия випуск абсолвенти от едни от най-съвременните специалности. Смея да ги определя така, защото в този технологичен век, в днешния сложен живот, многообразието на факултета, разнообразието от специалности и възможности за кариера е символ на съвременното развитие.“ – обърна се към абсолвентите и гостите проф. д-р инж. Розалина Димова, ректор на ТУ- Варна. – „За тези млади хора сред нас завършва един житейски етап, който обаче е отличен трамплин за бъдещето им. Започва нещо ново – днес е Вашето ново начало, в което имате много голям  избор. Изборът Ви зависи от Вас - от Вашите решения, от Вашия опит и от всичко, което натрупахте в университета. Пожелавам Ви да действате и да сте активни - слушайте околните, но взимайте решенията си сами. Да благодарим на семействата и на приятелите за подкрепата, която Ви дадоха, за да учите и да завършите и с право се радват днес на това, което постигнахте. Благодарност отправяме и към преподавателите, които също помагат Вашето бъдеще да получи реални очертания. Накрая - пожелавам Ви да работите много, да постигнете много, да имате късмет, но и да не пропуснете да се забавлявате и да се наслаждавате на младостта.“

„Уважаеми абсолвенти, благодаря Ви, че избрахте Машинно-технологичен факултет на Технически университет. Искрени благодарности и поздравления и за вашите родители и близки за подкрепата, грижите и лишенията, които помогнаха Вашето професионално израстване да стане факт.“ – каза в обръщението си доц. д-р инж. Георги Антонов, декан на МТФ. – „Бъдете горди с придобитите знания, използайте способностите си, за да помогнете на другите да проявят най-доброто и да давате най-доброто от себе си. Имайте смелостта да излезете и да промените света. От днес пред Вас се разкрива една нова арена, работете и добавяйте авторитет към името на нашия университет, на нашия факултет. Никога не забравяйте къде е било началота на Вашия път. Вярвайте в себе си, в знанията и в уменията си, за да повярват и другите във Вас. Желая Ви попътен вятър и издути платна по пътя на Вашата реализация, както се казва в нашия град!“Елица Стойчева, магистър-инженер от специалност „Индустриален дизайн“ поднесе слово от името на дипломираните инженери от випуск 2018: „Знаем, че проблемите са неизбежни и че всяка трудност е предизвикателство, а не трагедия. Нужно е да бъдем верни на себе си и да създаваме истински неща. Използвам случая да благодаря от мое име и от името на всички завършващи студенти на преподавателите за положените усилия и безрезервната подкрепа и вяра  в нашите умения във всяко едно начинание. Днешният ден е и край на един етап, но и ново начало. Пожелавам на всички нас да успеем, да се занимаваме с това, което ни носи удоволствие, да намерим призванието си, въпреки всички трудности.“

Йорданка Генова – старши експерт в Сдружение „Бизнес Агенция Варна“ беше сред официалните гости на промоцията и заяви готовността на бизнеса да подкрепи развитието и успешната реализация на младите инженери: „Поздравявления за избора Ви да вложите сили и средства в образованието си, за волята и усилията Ви да доведете това начинание докрай. Пожелавам Ви със страстта, която имате, с призванието, което носите и с образованието, което получихте да изпълните мисията си за успешна професионална и личностна реализация. Добре дошли в стопанския живот на България и успех!“