„Портфолио на успеха“ беше темата на първата среща от поредицата образователни събития в ТУ - Варна, договорени с представители на „Агрополихим“ АД. Компанията е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров и един от постоянните партньори на универистета за кариерно ориентиране на студентите. Събитията ще бъдат ежемесечни под мотото „Часът на АГРОПОЛИХИМ“, за да се открои инициативата на компанията и за да бъдe по-разпознаваемa за студентите. Целта, която си поставят представителите на фирмата, е да бъдат полезни с практическия опит на своите експерти и мениджъри в различни направления.

„Портфолио на успеха“ събра в зала 212Е младежи от различни курсове и специалности - „Електроенергетика“, „Автоматика, информационни и управляващи компютърни системи“, „Електротехника и възобновяеми енергийни източници“, „Транспортна техника и технологии“, „Агрономство“. От страна фирмата участваха г-жа Десислава Иванова – експерт „Подбор и обучение на персонала“, възпитаниците на ТУ - Варна инж. Атанас Папазчев – главен енергетик, и инж. Павел Димитров – специалист „КИПиА“ в „Римакем“, и стажантката в отдел „Човешки ресурси“ Мария Николаева. Включиха се и много преподаватели от катедра „Електроенергетика“, която традиционно поддържа тесни контакти с фирмата за обмяна на опит, полезни двустранни инициативи, кариерно развитие на бъдещите електроинженери.

Началото на своеобразната академия за личностно развитие в пълната аула даде ръководителят на Центъра за развитие на кариерата в ТУ – Варна, след което Десислава Иванова запозна присъстващите с дейността и развитието на „Агрополихим“ АД, представи визията на фирмата и значението на човешкия капитал. Като работодател компанията е дългогодишен избор за над 980 души. В една неформална, интерактивна среща студентите споделяха разбиранията си за ролята на ментора при навлизане в производствения процес, за необходимостта от притежаване на презентационни, комуникационни, поведенчески и други „меки умения“, които са важна предпоставка за успеха на всеки млад специалист. В диалога се включи и главният енергетик на „Агрополихим“ с пояснения за грижата към опазване на околната среда и бузопасните условия на труд. Аудиторията беше запозната с програмите за провеждане на стаж и свързаната с него стипендиантска програма. Презентацията на тема „Портфолио на успеха“ открои елементите на добре подготвената автобиография – да е граматически вярна, актуална и подробна, подчерта ролята на резюмето за участието в проекти и други професионални инициативи при подбора на персонал.

Срещата приключи с въпроси от заинтересувани студенти, обмяна на контакти и разговори между преподаватели и представители на „Агрополихим“ АД за темите на следващите срещи.