В навечерието на студентския празник на тържествена церемония в Община Варна бяха връчени дипломите на117 бакалаври и 80 магистри от випуск 2018 на Електротехническия факултет на ТУ – Варна.

Сребърни значки на ТУ – Варна за отличен общ успех от следването и държавните изпити получиха 12 абсолвенти - десет от ОКС „бакалавър“ и двама от ОКС „магистър“ след средно образование.

Инженерите от специалности „Електротехника и възобновяеми енергийни източници“, “Електроснабдяване и електрообзавеждане“, “Електроенергетика“, “Електроснабдяване и електрообзавеждане на кораба“, “Електроснабдяване и електрообзавеждане на промишлеността“, “Електроенергийни системи“,  “Електрообзавеждане на кораба“ и на техните колеги от специалностите „Социален мениджмънт“ и „Безопасни и здравословни условия на труд“ към обучаваща катедра „Социални и правни науки“ получиха дипломи и грамоти в присъствието на академичното ръководство, представители на Община Варна и Общински съвет - Варна, партньори от фирми от енергийния бранш и организации в сферата на социалните услуги.

Стотици родители, приятели и преподаватели изпълниха развълнувани зала „Пленарна“, за да пожелаят на свой ред щастие и успешна професионална реализация на младите електроинженери и социални работници от випуск 2018.

bwd  Снимка 1/8  fwd