На 4 декември 2018г., вторник, Националната служба за съвети в земеделието (ТОО-Варна) и Технически университет – Варна организират съвместна информационна среща - семинар на. Темата е „Болести при зърнено-житни и зърнено-бобови култури“. Семинарът ще се проведе в Технически  университет - Варна, Нов учебен корпус, ет. 5 - конферентна зала от 9.15 часа.

Проф. д-р Иван Киряков – от катедра „Растениевъдство“ в ТУ – Варна ще запознае участниците и гостите – земеделски производители от региона и студенти, с основните икономически значими болести по зърнено-житните и зърнено-бобовите култури като брашнеста мана, кафява ръжда, аскохитоза, антракноза и др.

Експертите от Териториалния областен офис - Варна на НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от  ПРСР 2014-2020 г.

Програма на семинара