Четвъртото Национално състезание по извличане на данни за студенти и ученици QUERYADA 2018 донесе поредно убедително представяне и победа на бъдещите софтуерни инженери Александър Георгиев, Божидар Стоянов и Даниел Атанасов от ТУ – Варна. Те имат има четири първи и едно второ място в общо пет кръга на състезанието, в което участваха 12 отбора. Освен сертификат и награди, предсатвителите на ТУ – Варна получаха и покана да участват в журито на състезанието догодина.


„Това състезание е уникално за България, единственото за работа с бази данни, за прилагане на иновативни подходи за извличане на данните и обработката им“ –
споделя Александър Георгиев (3 курс, СИТ), който има и най-много участия в състезанието. – „Най-интересната задача или по-скоро - решение, което предложихме,  беше за изграждане на невронна мрежа. Най-просто казано – въз основа на информация от обяви за свободни позиции в IT сектора, публикувани в популярен сайт за работа, мрежата прави прогноза за заплатата на специалиста. Като цяло тази година състезанието беше ориентирано повече към сферата на управление на човешки ресурси, докато миналата година беше към туризма и свободното време в практиката. Това, което предложихме, може да намери изключително широко и полезно приложение. Ние и тримата се интересуваме особено от machine learning и изкуствен интелект, конфигурирането на работата на потока от данни, които базите предоставят и т.н. Това е част и от работата ми, която започнах отскоро, и действително е изключително интересно. Имаме и теоретичната подготовка - в университета във втори и в трети курс изучаваме задължителните дисциплини „Системи с бази от данни“ и „Управление на данните“.

Отборът на ТУ – Варна (от ляво надясно): Божидар Стоянов, Александър Георгиев и Даниел Атанасов

Студентите участват редовно и в научните сесии в ТУ – Варна, а Александър и Даниел имат вече и собствен научен принос в международна научна конференция в Полша през юни т.г. Темата на доклада, който представиха, е „Анализ на реакциите в социалните медии“ (“Social Media Reactions Analysis”).

В QUERYADA 2018 участваха студенти и ученици от Варна, Пловдив, Бургас и представител от Русия. Намерението на организаторите от ВСУ „Ч. Храбър“ е от 2019 година състезанието да се превърне в международно.