Проект за Национална програма за дигитализиране на образованието представиха в ТУ - Варна чл. кор. дтн Христо Белоев – ректор на  Русенския университет „А. Кънчев“ и проф. д-р Ангел Смрикаров от Центъра за иновационни образователни технологии към университета в Русе. По покана на ректора и ръководството на Технически университет – Варна гостите от дунавския град проведоха семинар в Университетската библиотека и обмениха идеи и добри практики в дигиталното образование с преподаватели и студенти.В основната презентация проф. Смрикаров - в аналитичен и в същото време забавен стил, обобщи особеностите на дигиталното поколение деца и младежи и идеи как образователната система може да бъде адаптирана към тях без да изостава. Няколко са отправните точки в Концепцията за адаптиране на образователната система към дигиталното поколение, разработена от изследователите в Русе. На първо място, поколението Z или, както още ги наричат - поколението на петте екрана, always on или net-generation има съвършено други потребности от, свързани с образованието в сравнение с предходните. Напълно различен е и техният начин на възприемане и обработка на информацията. Това поколение общува по различен начин и има нужда от различни стимули в комуникацията. Всички, които работят в сферата на образованието, трябва да признаят тези различия и да се адаптират. Решението е промяната - „чрез  масово  и  ефективно използване на  иновационни  образователни  технологии и  дидактически модели, базирани на информационните и комуникационни технологии, да се адаптира  образователната  система  към  дигиталното поколение.“ Критичното мислене на учените веднага добавя в концепцията и задължителните и необходими ограничения, че „информационните и комуникационните технологии не  са  панацея на всички  проблеми в образователната система, а само средство, инструмент. Преподавателят ще запази ключовата си роля в един ориентиран  към  нуждите  и  предпочитанията  на обучаваните интерактивен учебен процес.“

По време на семинара бяха споделени и конкретни идеи как в университета всяка една академична лекция може да се адаптира към дигиталното поколение чрез технологиите и чрез един модерен, концептуален подход на преподавателя. Съвременната лекция задължително трябва да бъде мултимедийна и интерактивно, защото именно в този вид младите хора са свикнали да получават информацията си от предпочитаните източници в мрежата. Студентите от своя страна също трябва да бъдат активна страна в този процес. Те не бива да чакат пасивно да получат информация в час, а да използват дигиталните средства, библиотеки и др. за предварителна подготовка, за да се превърне лекцията в една качествена и целенасочена дискусия по съответната тема.