За общността в Технически университет – Варна винаги е удоволствие да следи успехите на своите възпитаници и да поддържа партньорство и приятелство с тях, независимо от времето и разстоянието. Всяко завръщане на някогашните студенти в университета след години винаги е съпроводено с много силни емоции и носталгия. На една такава вълнуваща среща станахме свидетели в края на месец юни. След почти 25 години възпитаникът на ТУ – Варна от Виетнам - доц. д-р инж. Хюин Кует Танг, посети отново България и гостува на университета. Придружаваше го съпругата му, която също е завършила висшето си образование и е защитила дисертацията си във Варна като студент и докторант в Икономическия университет.

С голямо вълнение академичното семейство се срещна с научния ръководител на докторската дисертация на доц. Танг – доц. д-р инж. Борис Рачев, и с академичното ръководство. Гостите споделиха на отличен български език свои спомени от следването в България и изключително позитивното си отношение и привързаност към нашата страна. Не скриха изненадата си да видят университета много променен и обновен за изминалия четвърт век.


На снимката (от ляво надясно): доц. Борис Рачев, доц. Маргрета Василева, проф. Росен Василев, доц. Хюин Кует Тан, доц. Тран Ти Мин Хоа, доц. Тошко Петров, проф. Розалина Димова

След дипломирането си във Варна през 80-те години на миналия век по специалност „Компютърни системи и технологии“, инженер Танг защитава в ТУ – Варна и докторската си десертация през 1994 година. Следва завръщане в родината и изключително успешна академична кариера. В момента е зам.-ректор на Технологичния университет в столицата на Виетнам, Ханой (Hanoi University of Science and Technology).

Не по-малко впечатляват и постиженията на неговата съпруга – доц. д-р Тран Ти Мин Хоа. Днес тя е заместник-ректор на Университета за социални и хуманитарни науки (VNU University of Social Sciences & Humanities, VNU-USSH), който е част от Националния университет на Виетнам в Ханой, и отговаря за финансите, администрацията, фасилити мениджмънта и политиката по качество на висшето училище.
В качеството му на зам.–ректор на Технологичния университет в Ханой, доц. Танг разговаря с проф. Росен Василев, ректор на ТУ – Варна, и по делови въпроси от взаимен интерес за двата университета. Бяха набелязани мерки за бъдещо сътрудничество и сключването на рамков договор за съвместно участие в научни и научно-приложни проекти, научни форуми, обмен на студенти и преподаватели по програмата Еразъм+, на която Виетнам е асоцииран член. От името на Евроазиатската лига на университетите доц. Танг покани Технически университет – Варна да стане първият български университет член на тази престижна организация.
От своя страна доц. Мин Хоа се срещна с преподавателския състав на катедра „Социални и правни науки“ в ТУ – Варна. В резултата от разговорите беше взето решение да бъде сключен договор за сътрудничество с Университета за социални и хуманитарни науки – Ханой и развитие на двустранно научно и образователно сътрудничество.