На 19.06.2018 от 12:00 часа ще бъде открита представителна изложба на студентите от випуск 2018 с образователно-квалификационни степени "Бакалавър" и "Магистър" от специалност "Индустриален дизайн".

Експозицията представя 46 дипломни работи  от областта на:

Графичен дизайн и реклама,
Дизайн на промишлени изделия,
Художествен дизайн,
Дизайн на градска среда,
Дизайн на детска среда,
Интериорен дизайн,
Уеб дизайн.

Дипломните работи са презентирани с макети, прототипи и експозиционни пана.

Изложба на дипломанти се осъществява за първи път в историята на катедра "Индустриален дизайн", с идеята да се превърне в ежегодна практика, представяща пред академичната общност на ТУ-Варна резултатите от усилията на преподавателите и студентите от специалност "Индустриален дизайн".

Експозицията е подредена в Нов учебен корпус - фоайе и в новооткритата галерия на ТУ-Варна.