От 29 май 2018г. Частна професионална гимназия по инженеринг технологии и компютърни науки е вписвана в регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

От 15 юни 2018г. започва прием на документи за записване на ученици в 8 клас за учебната 2018/2019 г.

За учебната 2018/2019 г. е предвиден прием в специалностите:

Възобновяеми енергийни източници

Вятъра, Слънцето, Земните пластове, Реките и океаните като източници за производство на топлинна и електрическа енергия.

Системно програмиране

Разработване на софтуер с прилагането на езици за програмиране от първо и второ поколение

Електрообзавеждане на електрически превозни средства за градски транспорт

Електромобилите, тролеите и трамваите - екологичен транспорт в градска среда

 

Професионалната гимназия, собственост на Технически университет – Варна осигурява обучение с материално – техническа база, съобразена с последните тенденции в развитието на техниката и технологиите и извършващо се  от високо квалифицирани университетски преподаватели и водещи специалисти от бизнеса.

Към страницата на гимназията >>