ТУ - Варна и Университетът по информационни науки и технологии „Св. Апостол Павел“ - Охрид за втори пореден път организират съвместна международна конференция "Applied Computer Technologies", която тази година ще се проведе във Варна на 19 - 21 септември 2019г.

Важни срокове:
24 май 2019г. – изпращане на резюмета на докладите (до 2 броя);
20 август 2019г. – изпращане на пълния текст на докладите.

Трудовете на конференцията ще бъдат публикувани в рецензираното списание Компютърни науки и технологии.


Области на докладите: Applied Mathematics; Computer Science; Signal and Image Processing; Telecommunications; Information Society, Technological and Social Development; New Media Art, Science and Technology; Power Systems; Electronics; Biomedical Engineering; Distributed and Parallel Computing; Robotics and Mechatronics; Economy, Management and Sustainable Development.

За повече информация прочетете тук.