Годишник на Технически университет - Варна


Желаете ли да публикувате в Годишника на ТУ-Варна?

Предлагаме ви да разгледате страницата "За списанието" и да се запознаете с научните области на Годишника на Технически университет - Варна, както и с Изискванията за публикуване от страна на авторите.  

Авторите трябва да се регистрират на сайта, преди да могат да изпращат материали за публикуване, или ако вече са регистрирани могат да влязат в Потребителския си профил и да стартират процеса за изпращане на материал за публикуване, като спазват дадените указания.

По-долу е представено видео - ръководство на автора в 3 части, както следва:


Първа част е посветена на начините по които можете да попаднете на уебсайта на Годишник на Технически университет - Варна, как можете да изтеглите и използвате шаблона за форматиране на вашата статия, какви са целите, обхвата и секциите на списанието, приетите изисквания за публикуване, както и на какво трябва да се обръща особено внимание при подготовката на статиите ви.

 


Втора част показва как трябва да се регистрирате в сайта на Годишника на Технически университет - Варна за да може да изпращате статии за публикуване и как можете да се запишете като експерт, който ще може да участва в процеса на рецензиране на статии, освен да бъдете само автор.

 


Трета част показва каква е последователността, която трябва да се следва когато авторите регистрират и изпращат статия за публикуване. Също така в тази част се дава информация за по-нататъшните стъпки от процеса на преглед, проверка за изпълнение на изискванията, рецензиране и публикуване на статии в Годишника на Технически университет - Варна.

 


Видео-ръководство за Рецензенти в Годишника на Технически университет - Варна