Факултети

КодИмеДеканПоследна промяна
1МТФ (МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ) доц.д-р Светлана Костова Лесидренска2019-12-19
3КФ (КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ) доц.д-р Илия Иванов Хаджидимов2018-09-05
4ЕФ (ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ) проф.д-р Бохос Рупен Апрахамян2019-12-19
6ФИТА (ФАКУЛТЕТ ПО ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ) доц.д-р Мариела Иванова Александрова2022-05-04
7ДТК (ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ) доц.д-р Свилен Христов Стоянов2019-11-26
9КТУ (КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА ТУ - ВАРНА) доц.д-р Радостин Димитров Димитров2019-12-19
10ДЕПОС (ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ) доц.д-р Мария Иванова Дончева2020-01-14