Факултети

КодИмеДеканПоследна промяна
1МТФ (МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ) доц.д-р Радостин Димитров Димитров2023-12-06
3КФ (КОРАБОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ) доц.д-р Пенка Нелиева Златева2023-12-06
4ЕФ (ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ) доц.д-р Юлиан Емилов Рангелов2023-12-06
6ФИТА (ФАКУЛТЕТ ПО ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ) доц.д-р Мариела Иванова Александрова2022-05-04
7ДТК (ДОБРУДЖАНСКИ ТЕХНОЛОГИЧЕН КОЛЕЖ) доц.д-р Свилен Христов Стоянов2019-11-26
9КТУ (КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА ТУ - ВАРНА) доц.д-р Веселин Тодоров Михайлов2023-12-06
10ДЕПОС (ДЕПАРТАМЕНТ ПО ЕЗИКОВО И ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ И СПОРТ) доц.д-р Елена Колева Ковачева2023-12-06