„Център за развитие на академичния състав“ е създаден с цел да извършва организирането и провеждането за придобиване на академични длъжности,  съгласно Закона за развитието на академичния състав в Република България и Правилник за условията и реда за заемане на академични длъжности в Технически университет-Варна. Центърът работи в следните направления:

  • Създава, поддържа и съхранява база данни на проведените и текущи процедури за заемане на академичните длъжности в ТУ-Варна по силата на ЗРАС.
  • Организира заседанията на научните журита.
  • Приема от Отдел "Човешки ресурси" комплектите от документи по процедурите за заемане на академичните длъжности „Главен асистент“, „Доцент" и „Професор".
  • Изготвя административни документи и дава ход на процедурите.
  • Създава, публикува  и  поддържа на интернет страницата на ТУ-Варна в раздел „Кадрово развитие“ процедурите за съответната академична длъжност.
  • Изготвя информационни карти за избор на академичните  длъжности  и подава информация в Националният център за информация и документация.

 

Експерт „Център за развитие на академичния състав“:
Даниела Николаева Неделчева                 
тел.:
052/385 712
каб.:
335 НУК
е-mail:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.