Съвет на настоятелите на Технически университет – Варна
Д-р Христо Христов – Доктор Хонорис кауза на Технически университет
Представител на бизнеса и производствения сектор в страната и чужбина
инж Валентин Банев - Управител на „Премиер Груп“ ООД, Премиер шипинг сервисис“ ЕООД, „Премиер травъл“ ЕООД и др.
Представител на бизнеса и производствения сектор в страната и чужбина
инж. Людмил Стоев - Управител на фирма Кепел Фелдс Балтек
Представител на бизнеса и производствения сектор в страната и чужбина
проф. д.т.н. инж. Димитър Димитров - Ректор на ТУ-Варна през периода 03.12.1986- 15.04.1991година.
д-р Мехмед Джинги - Собственик на фирма „Ера Металурджи“
Представител на бизнеса и производствения сектор в страната и чужбина
Председател на Студентски съвет на ТУ-Варна
Представител на Студентите
Съветът на настоятелите на Технически университет – Варна 25/09/2017 г.