ПРОГРАМА

15.09.2017

13.30 ч. – ТУ – Варна, Ректорат - централно фоайе

Откриване на ретроспективна фотоизложба
„ Технически университет – Варна, минало, настояще, бъдеще“

*

14.00 – 15.00 ч. – ТУ – Варна, Нов учебен корпус, ет. 5 – конферентна зала

 „Съвременни предизвикателства пред развитието на висшето образование – глобални и регионални проекции“ –
кръгла маса с участието на представители на държавната и общинска администрация,
академични ръководства на висши училища, преподаватели и студенти

*

15.30 - 16.30 ч. – ТУ – Варна, Ректорат, зала 109

Протоколна среща на официалните гости с академичното ръководство

*

18.00 – 20.00 ч. – Драматичен театър „Стоян Бъчваров“ – Варна, основна сцена

Тържествено събрание и концерт с участието на Орлин Павлов, Трио „Тенорите“,
Женски народен хор "Цветница" с диригент Атанас Илиев,
Студентски състав за народни танци при ТУ – Варна, Детско шлагерно студио „Да“ и др.

*