ОБЯВА 23.11.2012

„Технически университет – Варна”, ул.”Студентска” 1, на основание Чл.16, ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5, чл. 43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 1 до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемна цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Резултати търг

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕ В ТЪРГ ЧРЕЗ ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА МПС, СТОПАНИСВАНИ ОТ ТУ – ВАРНА:

Заповед №1619

Заповед за наем на хале

Заповед №1618

Заповед за наем на Топла връзка

ОБЯВА 19.10.2012

„Технически университет – Варна”, ул.”Студентска” 1, на основание чл.64 от ЗДС и чл. 5, ал. 1 от Наредба № 7/ 1997 г., обявява търг чрез тайно наддаване за продажба на МПС, стописвани от ТУ – Варна по следния тръжен списък:

ОБЯВА 26.09.2012

„Технически университет – Варна”, ул.”Студентска” 1, на основание Чл.16, ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5, чл. 43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 1 до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемна цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти:

Заповед 405

Заповед за наем на обект от 10.08.2012

Заповед 404

Заповед за наем на обект от 10.08.2012

ОБЯВА 09.07.2012

„Технически университет – Варна”, ул.”Студентска” 1, на основание Чл.16, ал.2 от ЗДС и Чл.13, ал.5, чл. 43 от ППЗДС, обявява търг чрез тайно наддаване за предоставяне под наем за срок от 1 до 10 години, по изискванията на утвърдената тръжна документация, при първоначална тръжна месечна наемна цена, с включен ДДС и съответния депозит за следните обекти: