Студентски морски клуб е основан на 13.03.2012 година, като негови учредители са 44 студенти и докторанти.
Целите на клуба са:
• Да подпомага научното и професионалното развитие на студенти и докторанти в областта на корабостроене, корабоплаване, морски науки и технологии;
• Да популяризира сред младите специалисти съвременните постижения в упоменатите научни области;
Задачи на клуба са:
• Ежегодно организиране на различни прояви свързани с "Европейски ден на морето" – 20 май;
• Системна работа по реализиране на първото и следващите участия на ТУ-Варна в Международната Регата за водни колела;
• Обогатяване на учебния процес, материалната и информационната база на ТУ-Варна в упоменатите научни области;
• Създаване и популяризиране дейността на корабен модел клуб в ТУ - Варна;
• Организиране и участие на ТУ-Варна на различни форуми, мероприятия, спортни и научни състезания, свързани с морската тематика, провеждани на университетско, национално и международно равнище.
• Организиране на квалификационни курсове по:
- подводни аварийни технологии;
- водолазно дело;
- корабоводене (до 10-20 BRT);
- спасително дело и др.
• Установяване на работни контакти и договорености със Съвета на специалност "Корабостроене и морска техника", Морски клъстър на България и други фирми и външни за ТУ-Варна организации.

Към сайта на клуба »