За удобство на кандидат-студентите и студентите на територията на Технически университет-Варна, в сградата на Нов учебен корпус е разкрит офис на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД, която обслужва  плащанията по банков път с преференциални банкови такси. След заплащане на таксата, получавате документ, който Ви е необходим при записването.

Семестриалните такси според РМС № 286 от 26 април 2018 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2018/2019 г. и съгласно заповед № 1040-ПФ / 04.06.2018 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:

 • За всички професионални направления в област „Технически науки” без „Общо инженерство“:
  - редовно обучение – 275 лв.;
  - задочно обучение – 225 лв.
 • За професионално направление „Общо инженерство“:
  - редовно обучение – 325 лв.;
  - задочно обучение – 225 лв.
 • За професионално направление „Растениевъдство”:
  - редовно обучение – 325 лв.;
  - задочно обучение – 225 лв.
 • За професионално направление „Социални дейности”:
  - редовно обучение – 250 лв.;
  - задочно обучение – 225 лв.
 • За специалности по регулирани професии:
  • Специалност „Корабни машини и механизми“ (за 1, 2 и 3 курс):
   - редовно обучение – 430 лв.;
   - задочно обучение – 380 лв.
  • Специалност Корабни машини и механизми (за всички останали курсове):
   - редовно обучение – 275 лв.;
   - задочно обучение – 225 лв.
  • Специалност „Електрообзавеждане на кораба“ (за 1, 2 и 3 курс):
   - редовно обучение – 460 лв.;
   - задочно обучение – 410 лв.
  • Специалност „Електрообзавеждане на кораба“ (за всички останали курсове):
   - редовно обучение – 275 лв.;
   - задочно обучение – 225 лв.
  • Специалност „Корабоводене“ (за 1, 2 и 3 курс):
   - редовно обучение – 646,50 лв.;
   - задочно обучение – 546,50 лв.
  • Специалност „Корабоводене“ (за всички останали курсове):
   - редовно обучение – 400 лв.;
   - задочно обучение – 300 лв.

Заплащането на семестриалните такси може да бъде извършено в клон на всяка една друга банка!
Банковата сметка на Технически Университет-Варна:
"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" - АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100 Бюджетна левова сметка
SWIFT/BIC код : IABGBGSF