За удобство на кандидат-студентите и студентите на територията на Технически университет-Варна, в сградата на Нов учебен корпус е разкрит офис на "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" – АД, която обслужва  плащанията по банков път с преференциални банкови такси. След заплащане на таксата, получавате документ, който Ви е необходим при записването.

Семестриалните такси според ПМС № 105 от 03 май 2016 г. за утвърждаване на таксите за кандидатстване и за обучение в държавните висши училища за учебната 2016/2017 г. и съгласно заповед № -ПФ / 17.05.2016 г. на Ректора на ТУ-Варна са съответно:

 • За всички професионални направления в област „Технически науки” без „Общо инженерство“:
  - редовно обучение – 275 лв.;
  - задочно обучение – 225 лв.;
 • За професионално направление „Общо инженерство“:
  -редовно обучение – 325 лв.;
  -задочно обучение – 225 лв.
 • За професионално направление „Растениевъдство”:
  - редовно обучение – 325 лв.;
  - задочно обучение – 225 лв.;
 • За професионално направление „Социални дейности”:
  - редовно обучение – 250 лв.;
  - задочно обучение – 225 лв..
 • За специалности по регулирани професии:
  • Специалност „Корабни машини и механизми“:
   - редовно обучение – 275 лв.;
   - задочно обучение – 225 лв..
  • Специалност „Електрообзавеждане на кораба“:
   - редовно обучение – 275 лв.;
   - задочно обучение – 225 лв..
  • Специалност „Корабоводене“:
   - редовно обучение – 400 лв.;
   - задочно обучение – 300 лв..

Заплащането на семестриалните такси може да бъде извършено в клон на всяка една друга банка!
Банковата сметка на Технически Университет-Варна:
"ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК" - АД Клон Варна
IBAN: BG02IABG74793100482100 Бюджетна левова сметка
SWIFT/BIC код : IABGBGSF