ТУ – Варна и Община Бургас – нови измерения на сътрудничеството между образование и управление

В Община Бургас се проведе среща между Ръководството на ТУ - Варна в лицето на Зам. Ректора - доц. д-р инж. Кирил Киров, Флотилен адмирал (от резерва) Коста Андреев и експертен състав от "Център за морски технологии" към Университета с кмета на Община Бургас - г-н Димитър Николов и  експерти от екипа, му включващ и директора на Морската гимназия в града.

Прочети още...

На вниманието на студентите, прекъснали след последен курс на обучение, които имат невзети изпити

Студентите, прекъснали след последен курс на обучение, могат да се явят на условен изпит, след предварително съгласуване с изпитващия преподавател, по време на следните изпитни сесии:

  • Редовна сесия 1-3 курс редовно обучение 01.06 – 20.06.2020г.
  • Поправителна сесия 1-3 курс редовно обучение 22.06 – 27.06.2020г.

Студентите е необходимо да подадат заявление за явяване на условен изпит, което може да бъде намерено на следния линк

Заявлението трябва да бъде изпратено най-късно една седмица преди изпитната дата по email на експерт ТИС, както следва:

Прочети още...

Дипломните защити в ТУ-Варна ще се проведат онлайн за специалности от нерегулираните професии

"Учебната година в Технически университет - Варна приключва дистанционно и електронно за всички студенти, с изключение на специалностите по регулираните професии" - съобщи в интервю за Радио Варна ректорът на ТУ-Варна, проф. Венцислав Вълчев. - "Само със седмица ще бъде удължен летният семестър в ТУ - Варна. Допълнителното време е необходимо, за да бъдат приключени и всички учебни процедури, които изискват текуща оценка или "зачита се".

Прочети още...

Студентско общежитие блок 18 ще работи и през летните месеци.

На основание Заповед № 768 ПФ от 20.05.2020 г. на Ректора на ТУ - Варна
Ви уведомяваме че от 15.06.2020г. до 15.09.2020г. СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ, БЛОК 18 ще работи.
Допълнителна информация за настаняване и наеми бл.18, ст. 103, тел.: 052 303 466; 052 303 239

Прочети още...

На вниманието на дипломантите

Във връзка с взето на АС /18.05.2020г. решение относно приключване на учебната 2019/2020 година:

  1. В срок до 22.05.2020г. студентите, които в периода 27.04.2020г. - 06.06.2020г са положили условен изпит или ще се явяват на такъв, да изпратят до съответния експерт ТИС във ФО „Обслужване на студенти“ в НУК  оригинала на  платежното нареждане от банката за платена такса за индивидуален протокол (по куриер, по пощата с обратна разписка или доставен на място, при спазване на всички противоепидемични мерки). Писмата да бъдат отваряни в присъствието на трима експерти ТИС. При констатирано несъответствие студентът и изпитващият преподавател ще бъдат уведомени, че получената оценка няма да се зачита (ако изпитът е проведен) или че студентът няма да бъде допуснат до изпит.
  2. Най-късно до 27.05.2020г. преподавателите да нанесат оценките от поправителната сесия на завършващите студенти (4 курс р.о. и 5 курс з.о.) в главните книги във ФО „Обслужване на студенти“.

    Прочети още...

ТУ-Варна втори по сила по програмиране сред университети у нас

Технически университет - Варна е втори по сила сред университетите и зае трето място от 28 отбора на ХХІІ Републиканска студентска олимпиада по програмиране. Тази година домакин и основен организатор беше Американсдкият университет в Благоевград, а състезанието се проведе  дистанционно на 9 май чрез платформата www.hackerrank.com.
Основният принцип на олимпиадата е да се провежда по правила максимално близки до международното състезание International Collegiate Programming Contest, организирано всяка година от престижната Асоциация за изчислителна техника (Association for Computing Machinery - ACM).

Прочети още...