Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

Коледни изненади за малките варненски гаврошовци

  Благотворителен екип на университета подари незабравими часове на деца от сдружение „Гаврош” и от Център за обществена подкрепа в кв. „Владиславово”

         Децата са радост и грижа. Но когато родителската грижа отсъства или среща сериозни затруднения, в помощ са държавни и неправителствени организации, а с отделни хуманитарни  инициативи се намесват и  учреждения, фирми, частни лица.
         ТУ - Варна също не е безразличен към съдбите на децата в риск. По различни празнични поводи наши представители  имат добрата воля да внасят радост и топлина в живота на децата лишени от семейна ласка, от детски забавления, дори  в някои случаи и от подслон.

Прочети още...

В книгата на изявените студенти на ТУ-Варна - нови 126 имена за празничния 8 декември

    Студентският химн Gaudeamus igitur отново изправи на крака препълнената тържествена зала на университета. Вълнението, обхванало присъстващите, се подсилваше от очакваното връчване на отличията за най-добре трудили се студенти през учебната 2015/2016. Те бяха защитили достойно името на университета в редица области на науката, образованието, спорта, както и при участията си на национални олимпиади, при обществени дейности.

Прочети още...

Надеждно съдействие при осигуряването на работни места за студенти от ТУ-Варна

                 Университетският център за развитие на кариерата и бизнесът – общи интереси, общи усилия за постигане на целите

              Отговорният към себе си студент още от ученическата скамейка  е търсил ориентири за  подходящо според заложбите и желанията си професионално бъдеще. Вече на по-високата, университетската скамейка, той  постепенно дооформя намеренията си. Но са му нужни и опитът, информираността, помощта на професионален консултант. Такъв в ТУ – Варна, е една от първите в страната кариерни консултанти, г-жа Лидия Николова, сертифицирана по международната програма GCDF. Тя е свързващото звено между студента и бизнеса, между търсенето и предлагането на работа. Посредством лични разговори, организиране на курсове, семинари, стажове, та до пряко насочване към подходящи работни позиции, тя   подпомага кариерно младите хора  през целия период на обучението им в университета.

Прочети още...

Две студентски съдби – два аргумента в полза на корабостроенето

            Момичето от катедра „Корабостроене и корабни машини и механизми” на ТУ – Варна, Ивелина Минкова, е варненка, бивша медицинска сестра, грижила се няколко години за денталното здраве на пациенти. Но с времето преосмисля приоритетите си и започва да овладява корабните науки в нашия университет – редовно обучение, като наред с това не напуска работата си.   И в надпревара с времето решава за една учебна година да взема изпитите си за две години – едновременно за трети и четвърти курс.  Въпреки всичко, приема и отговорностите на председател на студентския Морски клуб в университета.  

Прочети още...

Студентският съвет – организатор на инициативи, защитник на правата на студента

    Въпросите на кандидат-студенти  получават отговор до 15 минути

    Те, тридесет и двете момичета и момчета, членове на Студентския съвет на ТУ – Варна, са избрани да представляват пред Академичното ръководство хилядите свои колеги бакалаври, професионални бакалаври, магистри, докторанти, да съдействат за решаване на техни проблеми, да инициират образователни, научни, спортни, забавни начинания. Част от тях са   и равноправни членове на Академичния съвет, а всички –  на Общото събрание на университета.
    През м. ноември т.г. на отчетно-изборно събрание на Студентския съвет бе избран с пълно мнозинство неговият нов председател, третокурсничката от катедра „Софтуерни и интернет технологии” Доника Илиева, заменяйки на отговорния пост   дипломиралия се досегашен председател.

Прочети още...

На първо място сме на Националната студентска олимпиада по компютърна математика

     2 златни и 3 бронзови медала атестираха стойностите на учебния ни процес

            От едната страна на състезателното  уравнение са били пет момчета и едно красиво момиче от ТУ – Варна, а от другата страна на уравнението – престижната олимпиада  по компютърна математика в гр. В. Търново за млади таланти от университетите в страната.  За доказване на  знанията им  се  изисквали  верни отговори на 30-те зададени задачи за олимпиадата, решавани в рамките на 4 часа.

Прочети още...

Есенната научна равносметка на ТУ – Варна, 2016 година

Ще остане ли постоянно в Машинно-технологичния факултет преходният приз за научни постижения

            Наред с учебния процес академичният състав на университета от факултети и катедри постоянно реализира знанията и уменията си и в полето на научните изследвания.  Видими прояви  на тази дейност  станаха събитията от традиционния вече октомврийски Месец на науката.
            Наложилата се в последните години полезна инициатива е съвместна изява на Съюза на учените във Варна, заедно с петте университета и научните институти на града. Логично нашият университет фокусира постиженията си по-детайлно в секцията  „Технически науки”.

Прочети още...

Оптимистично за новата учебна година на университета – 1428 новоприети студенти

Расте броят на пожелалите да се обучават в ТУ-Варна младежи и от други страни

       Тревогата за студентските попълнения не е от вчера. В основата са  демографската криза, изборът на много от дипломираните средношколци да се обучават в чужбина, социалните причини. Обективни фактори. Необективното е, че общо за нашите университети се предвиждат двойно повече места за прием на първокурсници, отколкото е броят на завършилите гимназисти. А ножицата между предлагането и търсенето все повече се разтваря.
       Със зам.-ректора на университета по учебната дейност доц. д-р Маргрета Василева разговаряме какви са на този  фон  резултатите на нашия университет  от приключилата кандидатстудентска кампания.

Прочети още...

В ТУ - Варна се създават най-добри студентски иновации

Наши студенти контролират състоянието на слънцето, на въздуха, на почвата

            Става добра традиция възпитаници на университета с иновативно мислене да създават уникални продукти с практическо приложение и с тях да печелят престижни награди на младежки форуми. Още преди 4 години на състезание с участници от десетки наши висши учебни заведения второкурсници от катедра „Компютърни науки и технологии” спечелиха първата награда „Най-добра студентска компания” заради електронната си система  от устройства, управляваща интерактивна писалка, дистанционно управление и софтуер към тях. А по-късно с тази система на международен студентски формат за иновации в Белгия  завоюваха петото място  в Европа.

Прочети още...

Висшето образование и бизнесът трябва да заговорят на един език

 Четвърта научна конференция на университета „Компютърни науки и технологии” с международно участие

            Комерсиализация? Това до неотдавна беше неприлична дума. А днес трябва да мислим как да я приведем  в практически действия? Това до голяма степен беше лайтмотивът на конференцията, организирана от  катедрите „Компютърни науки и технологии” и „Софтуерни и интернет технологии” на университетския факултет „Изчислителна техника и автоматизация”.
             Логично на конференцията освен преподаватели и студенти взеха участие и представители на бизнеса, свързан с
IT технологиите: от  ResearchMetrics,  ADASTRA, EuroRisk, ASIK Depot, Ardes.bg, CISKO Networking.

Прочети още...