Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

Университет и бизнес – на кръгла маса за създаване на общ качествен продукт

Състезание чрез  бизнес казуси на студенти от катедра „Индустриален мениджмънт”

        Традиционният празник на инженерите мениджъри в университета – преподаватели и студенти, тази година акцентира върху две основни изяви.  Преподаватели и бизнес партньори търсеха в дискусии и предложения пресечната точка на общите си интереси, свързани с образованието и неговото продължение в трудовата реализация. А студентите решаваха казуси от  производствените дейности на фирми по зададени им от участващите на форума фирмени представители.

Прочети още...

ТУ - Варна „разпъва платна” за ветроходна регата под свой флаг

           В морския ни клуб ще са добре дошли не само студенти от всички факултети, а и ученици

    По различни причини през годините  студентския ни Морски клуб е прекъсвал дейността си, губил е материалната си база и пак се е възраждал. Преди 5 години той отново беше учреден като независима младежка инициатива за научни изследвания в областта на корабостроенето и корабоплаването, както и с цел усвояване на водолазни и плавателни  умения,   и на технологии за опазването на морската среда.  

Прочети още...

Седмицата на средношколците в ТУ - Варна, през която те доказаха инженерни таланти

                 Новите реалности в образователните процеси на страната все по-отчетливо   открояват необходимостта от единство на усилията по оста училище – висше учебно заведение. Бизнесът вече изпитва сериозни потребности за  високо квалифицирани кадри и университетите са длъжни да му ги осигуряват. Търсейки подходящите форми за полезно взаимодействие, ТУ - Варна от няколко години провежда дни на пряка връзка със средношколците, отваряйки вратите си за техническите им постижения, за запознаването им с университетските зали и лаборатории, за срещи със студенти и преподаватели.

Прочети още...

На професионалния си старт застанаха 280 абсолвенти на Машинно -технологичния факултет

    Преобразени в тържествени тоги, момичета и момчета, магистри и бакалаври от инженерния факултет, слушаха на крака в аулата на  университета студентския химн със съжалението, че вече престават да бъдат студенти. Но  слушаха и с радостното усещане, че само след минути ще държат в ръце дипломите си като възпитаници на катедрите  „Материалознание и технология на материалите”, „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”, „Индустриален дизайн”, „Транспортна техника и технологии”, „Механика и машинни елементи”, „Индустриален мениджмънт”. Всички слушаха химна и с вярата, че навлизайки в зрелостта на живота си, ще са подготвени да се преборят успешно с изпитанията му.

Прочети още...

Университетът в годината на проекта „Варна – Eвропейска младежка столица 2017”

            След като нашият град се пребори с 3 европейски града за честта да стане младежка столица на Европа за 2017 година, за инициативите по проекта естествено трябва да имат думата младите хора на града. И също така естествено съществена роля по право се пада на студентската общност и в частност на нашия Технически университет.   

Прочети още...

Наши електроенергетици генерират пионерни идеи в проект на ФНИ към МОН

Три катедри ще синхронизират производството от мощностите на ВЕИ генераторите, с това на конвенционалните централи АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ

        С градежа на възобновяемите енергийни източници: ветро- и фотоволтаичните генератори, дойдоха и проблемите в енергийния сектор на страната. Наложи се и ограничаване на производството на природоадекватната енергия. Електропреносната мрежа нямаше капацитет да поеме изцяло новите мощности и от това последва необходимост силово да се ограничава и продукцията на традиционните централи. Защото произвежданата активна мощност от всички източници трябва да е равна на ползваната от потребителите. Стигна се до поредица от съдебни дела между различните производители на електроенергия, като бяха въвлечени и електроразпределителните дружества, както и самата национална Електроенергийна система (ЕЕС).
          В същото време по различни причини за 2 години се преустанови дейността на Държавен фонд „Научни изследвания” към МОН. А това засегна и научните разработки в енергийния сектор. Но реалностите в ЕЕС не търпяха отлагане
.

Прочети още...

Празникът на лозаря и виното Трифон Зарезан в ТУ Варна

      За втора  поредна година катедра „Растениевъдство“ отбеляза с конкурс  „Домашно произведени вина” – от преподаватели и служители в университета –своя професионален празник „Трифон Зарезан”. Преди ритуала с традиционното зарязване на лозите в учебно-опитното поле на университета, доцент Драгомир Пламенов, ръководител на катедра „Растениевъдство“ приветства гостите като отбеляза, че през настоящата 2017 година празникът съвпада с 10-тата годишнина от разкриването на специалност „Агрономство“.

Прочети още...

В училищата ни набират скорост съвременни едисоновци

На състезанието за ученици „Най-добра иновативна идея”, организирано от катедра „Индустриален мениджмънт” на ТУ – Варна

              В зала 114 на Машинния факултет бъдещето направи заявка, че много от най-смелите ни надежди могат да станат реалност още в наши дни. В това ни увериха 96 ученици от 22 училищни отбора в състав от 3 до 6 младежи и девойки от Х, ХI и ХII класове на варненски професионални гимназии и гимназии от Русе, Казанлък, Добрич.
           Преди да защитят бизнес идеите си пред компетентното жури в състав от преподаватели на катедрата на университета, от представители на бизнеса и спонсори, учениците бяха организирали свои представителни щандове във фоайето на факултета, за да запознават журналисти и любопитни с идейните си проекти за бъдещи реализации.

Прочети още...

Дизайнерското изкуство в университета, в изпълнения на преподаватели и студенти

            Дизайн е вторият живот на една художествена   идея, претворена в изделия на бита, промишлеността, архитектурата. Художници или инженери са преподавателите, които  подготвят дизайнерски кадри? На първо място    трябва да имат необходимата творческа нагласа. А за да отдават по-пълноценно знанията и уменията си, добре е да са се реализирали  като творци със свои художествени постижения и изяви.

Прочети още...

Факултет „Kорабостроене” връчи първите за 2017 г. дипломи на ТУ -Варна

           Още 243 възпитаници на университета   поемат професионалния си път

             Уплътненият с нови катедри и специалности факултет даде за петдесети път от създаването си пътните карти за живота на свои бакалаври и магистри, неотдавна положили заключителни изпити. В тържествената церемониална 114-а зала на университета репортерските камери отново ловяха обяснимо развълнувани младежки  лица и просълзени от законна  гордост родители. Отново владееше залата опияняващата емоция на  химна Gaudeamus igitur.

Прочети още...