Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

Предай нататък: Магистър по софтуерно инженерство предава на ученици знания по състезателно програмиране

         На границата между бакалавърската и магистърската си образователна степен, студентът от катедра „Софтуерни и интернет технологии” на ТУ- Варна, Красимир Димитров, печели златен медал на национална студентска олимпиада по компютърна математика през 2016 г. На същото състезание във В.Търново печели и отборното първо място заедно с петимата си съотборници. Единият от тях, също магистър, Максимилиян Маринов, също е удостоен със златен медал. Заради олимпиадата, двамата магистри  успяват да подготвят в сгъстени срокове незапознатите с компютърната математика свои съекипници първокурсници. И резултатът от усилията им е налице.

Прочети още...

Студенти премериха мускули в 5 силови STRONG MEN дисциплини

  Интелект  по същото време  мериха в 5 категории роботи, ученици, студенти  

    За зависимостите между здраво тяло и здрав дух, между физика и интелект са изписани томове. ТУ – Варна, редовно полага усилия за  доброто взаимодействие между двете основни човешки начала. Не случайно залага и на състезателния принцип в това отношение, защото той активизира, дисциплинира, гради.

Прочети още...

Подписахме меморандум за институционално сътрудничество с община Димитровград

    Трети месец са в ход контакти между ръководни представители на ТУ – Варна, и кметът на община Димитровград г-н Иво Димов по първоначална негова инициатива. И проведената в крайна сметка среща на  градоначалника и  неговия заместник г-н Светослав Стойков с академичното ръководство на университета стана израз на желанието на двете страни за взаимодействие при решаване на задълженията им.

Прочети още...

Университет и бизнес – на кръгла маса за създаване на общ качествен продукт

Състезание чрез  бизнес казуси на студенти от катедра „Индустриален мениджмънт”

        Традиционният празник на инженерите мениджъри в университета – преподаватели и студенти, тази година акцентира върху две основни изяви.  Преподаватели и бизнес партньори търсеха в дискусии и предложения пресечната точка на общите си интереси, свързани с образованието и неговото продължение в трудовата реализация. А студентите решаваха казуси от  производствените дейности на фирми по зададени им от участващите на форума фирмени представители.

Прочети още...

ТУ - Варна „разпъва платна” за ветроходна регата под свой флаг

           В морския ни клуб ще са добре дошли не само студенти от всички факултети, а и ученици

    По различни причини през годините  студентския ни Морски клуб е прекъсвал дейността си, губил е материалната си база и пак се е възраждал. Преди 5 години той отново беше учреден като независима младежка инициатива за научни изследвания в областта на корабостроенето и корабоплаването, както и с цел усвояване на водолазни и плавателни  умения,   и на технологии за опазването на морската среда.  

Прочети още...

Седмицата на средношколците в ТУ - Варна, през която те доказаха инженерни таланти

                 Новите реалности в образователните процеси на страната все по-отчетливо   открояват необходимостта от единство на усилията по оста училище – висше учебно заведение. Бизнесът вече изпитва сериозни потребности за  високо квалифицирани кадри и университетите са длъжни да му ги осигуряват. Търсейки подходящите форми за полезно взаимодействие, ТУ - Варна от няколко години провежда дни на пряка връзка със средношколците, отваряйки вратите си за техническите им постижения, за запознаването им с университетските зали и лаборатории, за срещи със студенти и преподаватели.

Прочети още...

На професионалния си старт застанаха 280 абсолвенти на Машинно -технологичния факултет

    Преобразени в тържествени тоги, момичета и момчета, магистри и бакалаври от инженерния факултет, слушаха на крака в аулата на  университета студентския химн със съжалението, че вече престават да бъдат студенти. Но  слушаха и с радостното усещане, че само след минути ще държат в ръце дипломите си като възпитаници на катедрите  „Материалознание и технология на материалите”, „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”, „Индустриален дизайн”, „Транспортна техника и технологии”, „Механика и машинни елементи”, „Индустриален мениджмънт”. Всички слушаха химна и с вярата, че навлизайки в зрелостта на живота си, ще са подготвени да се преборят успешно с изпитанията му.

Прочети още...

Университетът в годината на проекта „Варна – Eвропейска младежка столица 2017”

            След като нашият град се пребори с 3 европейски града за честта да стане младежка столица на Европа за 2017 година, за инициативите по проекта естествено трябва да имат думата младите хора на града. И също така естествено съществена роля по право се пада на студентската общност и в частност на нашия Технически университет.   

Прочети още...

Наши електроенергетици генерират пионерни идеи в проект на ФНИ към МОН

Три катедри ще синхронизират производството от мощностите на ВЕИ генераторите, с това на конвенционалните централи АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ

        С градежа на възобновяемите енергийни източници: ветро- и фотоволтаичните генератори, дойдоха и проблемите в енергийния сектор на страната. Наложи се и ограничаване на производството на природоадекватната енергия. Електропреносната мрежа нямаше капацитет да поеме изцяло новите мощности и от това последва необходимост силово да се ограничава и продукцията на традиционните централи. Защото произвежданата активна мощност от всички източници трябва да е равна на ползваната от потребителите. Стигна се до поредица от съдебни дела между различните производители на електроенергия, като бяха въвлечени и електроразпределителните дружества, както и самата национална Електроенергийна система (ЕЕС).
          В същото време по различни причини за 2 години се преустанови дейността на Държавен фонд „Научни изследвания” към МОН. А това засегна и научните разработки в енергийния сектор. Но реалностите в ЕЕС не търпяха отлагане
.

Прочети още...

Празникът на лозаря и виното Трифон Зарезан в ТУ Варна

      За втора  поредна година катедра „Растениевъдство“ отбеляза с конкурс  „Домашно произведени вина” – от преподаватели и служители в университета –своя професионален празник „Трифон Зарезан”. Преди ритуала с традиционното зарязване на лозите в учебно-опитното поле на университета, доцент Драгомир Пламенов, ръководител на катедра „Растениевъдство“ приветства гостите като отбеляза, че през настоящата 2017 година празникът съвпада с 10-тата годишнина от разкриването на специалност „Агрономство“.

Прочети още...