Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

МЕЖДУ ДРАМАТА „КЕРБАЛА”, МОРСКАТА НАВИГАЦИЯ И ХРИСТОВАТА ЦЪРКВА

Явор Саръев, магистър задочно обучение по „Корабоводене” в ТУ – Варна, за убития си брат в Ирак, за обучението си и за отец Боян Саръев

Почти до южната ни граница в Източните Родопи се намира едно от най-малките наши градчета - Крумовград. Богато наситено с история, родното място на тримата братя Симеон, Николай и Явор с години не създаваше значими за страната новини. Жителите му просто се трудеха.

Прочети още...

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЗАРЯДИ НА ЕДИН КАТЕДРЕН КОЛЕКТИВ

През последните години електроенергетиката на България беше превърната от политиците в „ябълка на раздора”. И съвсем на заден план оставаха професионалистите от сложния енергиен организъм, които изграждат и поддържат „кръвоносната система” на всяко производство и на всекидневния човешки бит. Тези хора, а не енергийните „стратези”, са неуморният гарант за светлото и топлото на хората, те творят наука, те подготвят кадрите, които утре ще продължат делото им.
Част от тях, един авангарден за страната научен и преподавателски колектив, са 13-те инженери от катедра „Електроенергетика” на варненския Технически университет.

Прочети още...

НАШ ПРЕПОДАВАТЕЛ В СБОРНИК ЗА СПОРТНАТА ИСТОРИЯ НА ВАРНА

След задълбочена изследователска работа по поръка на община Варна журналистът Петър Герчев издадe сборника „История на спорта във Варна през годините на три века”, съдържащ 750 илюстровани печатни страници. За начало на организираната спортна дейност в града е приета 1894 година, когато учител по физическо възпитание във Варненската мъжка гимназия става швейцарецът Жорж де Режибюс. С донесена от него истинска футболна топка се провеждат първите мачове в гимназията. Той организира и първия спортен център за няколко вида спорт, първото гимнастическо дружество „Юнак”, както и първото лодкарско дружество. А световно-известният чешки археолог Карел Шкорпил, преподавател в същата гимназия, създава първото туристическо дружество. По-нататък се появяват спортните клубове и все по-масовият спорт.

Прочети още...

Проектът SISMILE: „Бъди готов за последствията от земетресения!”

42-ма студенти от ТУ - Варна, както и съмишлениците им от други 5 страни, усвояват какво е нужно преди, по време и след земетресения

За земните трусове не е възможно да узнаваме предварително. Но можем ли предварително да се подготвим, за да не изпитаме върху гърба си (дори в прекия смисъл) последствията от тях? ТУ - Варна, е първият в страната пример за лекционна подготовка в това отношение.

Прочети още...