Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

ЕВРОПЕЙСКО ШАМПИОНСКО ЗЛАТО ЗА НАШ СТУДЕНТ

2 златни медала в 2 спорта в 2 държави на Европейския съюз само за 1 месец спечели Кристиян Георгиев от специалност „Корабоводене” в ТУ - Варна

За своите 21 години мотивираният да изживява ярко живота си младеж има в спортната си витрина освен златото от септември и октомври 2014 г. и редица други върхови постижения в спортовете от бойните изкуства муай- тай, кикбокс и киокушин. Над 10 са първите му места за юноши от държавните първенства в тези спортове, последвани от призови места в европейски юношески първенства и европейски купи. Идва и първото юношеско европейско злато в Италия по кикбокс – К-1, през 2011 г. А първата шампионска европейска титла за мъже Кристиян печели само месеци по-късно.

Прочети още...

МЕСЕЦЪТ НА НАУКАТА В ТУ - ВАРНА – ОГЛЕДАЛО НА ПОСТИЖЕНИЯТА ПРЕЗ ГОДИНАТА

Изяви, свързани с варненската, българската, европейската интеграция на университета в сферата на науката и висшето образование

Идеята всяка година да се организира Месец на науката принадлежи на Съюза на учените–Варна и се провежда от десетилетия. В него традиционно участват петте варненски университета и четири научни института. ТУ–Варна, чрез секцията си „Технически науки” към Съюза на учените също от години участва в провежданите научни форуми в рамките на Месеца. Още се помнят например изнесените основни доклади от проф. д.т.н. Руси Русев и д-р Йордан Бояджиев за металографските им изследвания върху най-старите в света златни предмети от Варненския халколитен некропол. Те станаха важен принос към доказателствата, определящи нашия град като праисторическо поселище с най-ранната в света цивилизация.

Прочети още...

ЩЕ ЗНАЕМ ПОВЕЧЕ ЗА ЧИСТОТАТА НА ПОЧВИТЕ, ХРАНИТЕ, ВОДИТЕ, ВЪЗДУХА

В ТУ – Варна бе открита единствената в българските университети комплексна агроекологична лаборатория за анализ на качествата на растителни продукти и храни, и оценка на компонентите на околната среда

 

Прочети още...

ПРАВИЛНИЯТ ИЗБОР НА СТУДЕНТИТЕ ПЪРВОКУРСНИЦИ ЗА 2014/2015 Г.

До деня на откриването на новата учебна година – над 1500 новоприети бакалаври в ТУ – Варна. Очаква се да се запишат и голям брой магистри

Настоящата година не беше добра за набирането на нови студентски попълнения в родните университети. Причините са многопосочни, но в крайна сметка определящ се оказа фактът, че за един кандидат-студент бяха налице приблизително две свободни места общо за всички български университети. При тези обстоятелства добрите резултати по приема за който и да е от тях означава незадоволителни или дори слаби попълнения за други.
За чест на варненския Технически университет и през тази година в неговите учебни звена се вля достоен брой млади хора.

Прочети още...

СТУДЕНТИТЕ ОТ КОРАБНАТА ИНДУСТРИЯ – СЪС СИГУРНИ РАБОТНИ МЕСТА

Варненският Технически университет е единственият в страната, подготвящ кадри за търсената в цял свят квалификация на корабния архитект

През последните две десетилетия се наложи мнението, че българското корабостроене е в сериозен упадък. И причините за това бяха основателни. Но фактът, че нещата в този важен отрасъл всяка година се променят възходящо, че страната ни отвоюва нови позиции в световната корабна промишленост, все още бавно прониква в общественото съзнание.
Какви са с днешна дата реалностите в бранша? Коментарът на отговорни компетентни лица маркира проектирането, производството, ремонта на кораби, и кадровото осигуряване на тези дейности.

Прочети още...

КАКВИ СА ПОПЪЛНЕНИЯТА ЗА СТУДЕНТСКИ НАБОР 2014/2015 Г.

Демографската и политическата криза и проекциите им върху
образователното дело

В национални измерения фактите са неумолими – средно образование през годината са завършили 46 000 български деца, а отредените места за първокурсници висше обучение в многобройните ни университети са общо 60 000. Но това не е всичко. По данни на МОН (от края на юли т.г.) 6300 от 46-те хиляди дипломирани средношколци са с легализирани документи за висше обучение в чужбина. А тази бройка вероятно ще се увеличи с дипломираните на поправителната сесия в края на август. Нароиха се много фирми, които рекламират и уреждат гимназиалното образование на децата ни в чужбина. Вече дори елитни гимназии в София отчитат свободни места.

Прочети още...

МАШИНЕН ИНЖЕНЕР – ТОВА ОТНОВО ЗВУЧИ ГОРДО

96 на сто от машинните инженери, дипломирали се в ТУ - Варна, са на удовлетворяваща ги работа, при средни 62% за страната

Не само преподавателите поставят оценки на своите студенти. Студентите също оценяват как им се преподава, удовлетворява ли ги университетската учебна и производствена материална база, могат ли да са спокойни за бъдещата си реализация. Най-често те обсъждат това негласно помежду си, но се случват и документирани оценки.
В проучване по въпроси на обучението в катедрите „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” и „Материалознание и технология на материалите” анкетния си вот дадоха наскоро дипломирали се студенти. Повечето от тях вече работят по специалностите си.

Прочети още...

СЕДЕМ СТАЖАНТИ СРЕД „ВЪЛНИТЕ” НА „ЧЕРНО МОРЕ” АД

Третокурсници от специалността „Компютризирани технологии в
машиностроенето” допълват обучението си с производствени умения

Теорията и практиката са скачени съдове, които постоянно трябва да преливат един в друг. Детелина, Теодора, Самвел, Александър, Георги, Пламен, Иван преливат университетските си знания в едно от халетата на „Черно море” АД. Учат се да произвеждат детайли, включително на супермодерната металорежеща машина HAAS, трупайки безценен производствен опит.

Прочети още...

ВТОРО ИЗДАНИЕ НА ДОКТОРАНТСКОТО УЧИЛИЩЕ В УНИВЕРСИТЕТА

Петима професори от Италия, Русия, Франция, САЩ, Румъния и един бразилски асистент в помощ на докторантите на ТУ - Варна

И на младите специалисти – преподаватели и учени, преминали в кариерното си развитие две висши образователни степени, също се налага да се обучават, за да продължат настъпателното си развитие. Такава отлична възможност бе осъществена с финансовото съдействие на проекта на МОН и ЕС „Развитие на потенциала на докторанти, постдокторанти, млади учени и специалисти от инженерните науки в ТУ – Варна, и техният принос за развитие на икономика, базирана на знанието”.

Прочети още...

ТРИТЕ ФРОНТА НА ЕДНО МОДЕРНО РАБОТЕЩО МОМИЧЕ

Машинен инженер, магистър, докторант Димка Василева и нейната „триизмерна реализация” в учебната, производствената и бизнес сфера

Тя е обикновено момиче от Ямбол, възпитаник на Технически университет ─ Варна, което е стигнало до извода, че най-добрата инвестиция за собствената съдба са не само знанията, а и успешната професионална подготовка още на старта. Затова отдава цялата си младежка енергия на тази лична програма.

Прочети още...