Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

СТРАНИЦИ ОТ ИСТОРИЯТА, ПРОЧЕТЕНИ ОТ ЕКИП МЕТАЛОГРАФИ НА ТУ – ВАРНА

Васил Левски и короната на лъва в герба на България

Металографските изследвания на специалисти от университета, насочени към праисторията и българската археология и история, датират от 2005 г., когато бяха извършени изследвания на откритите във Варненския халколитен некропол уникални златни предмети, признати като най-старото обработено злато в света.

Прочети още...

РАЗШИРЯВАМЕ ПОЛЗОТВОРНИТЕ СИ МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

Ректорът на ТУ – Варна, доц. д-р Росен Василев и Ректорът на ТУ – Острава, Чехия, проф. Иво Вондрак сключиха 2 договора за сътрудничество

Наша представителна делегация, водена от Ректор доц. д-р Росен Василев, посети в края на ноември т.г. град Острава по покана на колегите от Техническия университет в чешкия град.

Прочети още...

НАШ СТУДЕНТ ТЪРСИ ПРЕДЕЛА НА ЧОВЕШКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ

Колко далеч могат да отведат една амбиция и … една глътка въздух

Той е Радослав Качиков, четвърти курс „Електротехника”. Почти пълен отличник в трудната специалност – само една десета го дели от това постижение. Наред с лекциите, наред с изпитите, той практикува малко популярен спорт, в който е почти национален шампион. Някои от постиженията му превишават националните рекорди и само официално състезание с оторизирани съдии го дели от титлата.

Прочети още...

НАУЧЕН ФОРУМ ЗА ТЕХНОЛОГИИ В ПОМОЩ НА ЗДРАВЕТО

Млади учени от факултет „Електроника” на университета по трудния път от бизнес идеите до внедряването

Преди 2 години в ТУ – Варна, бе открит Интерцисциплинарен център за приложни технологии, свързани със здравето. Организаторите му от Факултета по електроника успяха в кратки срокове да осигурят необходимата лабораторна апаратура, да натрупат познания в областта на медицината, да работят по формиране на интердисциплинарен екип. Така се стигна до идеята Центърът да събере за дискусия на Кръгла маса хората от четирите компетенции на екипа с отговорности за човешкото здраве – медици, инженери, социални работници, бизнесмени. Целта – да се уточнят общи тематични насоки, по които посветилите се на иновациите в медицината да заработят координирано.

Прочети още...

ЮБИЛЕЙНОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЕЛМА

Студенти и преподаватели от ТУ – Варна, и представители на възраждащата се електропромишленост – с идеи за продължаващи взаимодействия

Една от първите в страната национални научно-технически конференции е по проблемите на електротехниката. Организирана е и е проведена преди 40 години в ТУ - Варна. От 1975 г. до днес 9 от 14-те й издания са организирани в нашия университет. През онези начални години Варна е център на бурно развиващата се родна електротехническа промишленост. Сега капацитетът й е намален, но за сметка на това съвременната посока на развитието й са иновативните производствени решения. А те са дело на обединените усилия на наука – бизнес - обучение.

Прочети още...

ТРЕТА НАУЧНА IT КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

IT фирми предлагат работни места на наши възпитаници *Изображения, заснети с камерa от Дрон, изследват студенти от ТУ - Варна

Бурното развитие на IT технологиите е най-ярката характеристика на съвременния свят в научноприложно отношение. Широкият обхват на постиженията в тази област прави изключително трудно следенето и усвояването на новостите. Но преподавателят в компютърните специалности е длъжен да е в крак с астуалните развития, за да стигнат те чрез него до студентите.

Прочети още...

ДИСКУСИЯ В АСОЦИАЦИЯ „КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ” ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ВИСШИ КАДРИ В БРАНША

200 лева месечна стипендия от фирми за първите 10 новозаписали се студенти от корабните специалности

Висшето ни образование от години бележи някои обезпокоителни тенденции, свързани не само с демографската криза и с факта, че университетите предоставят двойно повече места от реалния брой на кандидат-студентите. Вече се проявява и проблемът, че много от желаещите да завършат висше образование не избират специалностите, които биха им гарантирали сигурна професионална реализация, а кандидатстват за пренаситени специалности. Иначе казано, избират професии, които им осигуряват … безработица.

Прочети още...

В ТУ-ВАРНА ЗАПОЧНА ОБУЧЕНИЕТО НА МЕДИЦИНСКИТЕ ФИЗИЦИ ПО ПРОЕКТ EUTEMPE-RX

В едноседмично обучение се включиха курсисти в модул „Антропоморфни фантоми” от международния пилотен курс за експерти по медицинска физика. Курсът се провежда в рамките на Европейски проект EUTEMPE-RX по 7-ма рамкова програма. В модула са регистрирани и се обучават 17 участници от 14 страни, в това число медицински физици от МУ-Варна и МБАЛ “Св. Марина”.

Прочети още...

ТЪРЖЕСТВЕНИЯТ СТАРТ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В ТУ-ВАРНА, БЕШЕ ДАДЕН С ПЪРВОКУРСНИЦИ – ЗАДОЧНИЦИ

Конферентната зала на университета e изпълнена до предел от току-що напуснали училищните скамейки младежи и девойки, както и от вече натрупали трудов стаж новоприети задочници. Да споделят радостта им са пристигнали и много гости, родители. Всичко в тържествения ден се случва по новому. Ново е ранното откриване на учебната година, при това не от студенти редовно, а от задочно обучение. Новоизбрани са членовете на академичното университетско ръководство, нов е сценарият на ритуала по откриването, различни са и поканените високопоставени обществени деятели.

Прочети още...

АКАДЕМИЧНО ЗВАНИЕ „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА” ЗА НАШ ПРОФЕСОР

Деканът на ФД „Докторанти” на ТУ-Варна, проф. д.т.н. инж. Николай Минчев е удостоен с почетното отличие на ТУ-София

Плодотворните колегиални отношения между двата най-големи технически университета в страната бележат начало от 1963 г., когато основател и първи ректор на варненския Технически университет става зам.-ректорът на софийския Технически университет проф. к.т.н. инж. Марин Опрев. Следва обмен на преподавателски и научен опит и логично няколко професори на ТУ-София са удостоени до днес с отличието „доктор хонорис кауза” на ТУ-Варна.
С първото подобно звание за наш преподавател, учен и ръководител, гласувано от университета в София, беше отличен проф. д.т.н. Николай Минчев.

Прочети още...