Списание ТехнокулТУра

Списание "ТехнокулТУра" е издание на Технически университет - Варна с главен редактор Николай Жеков. Излиза от печат два пъти годишно. Тук можете да се запознаете с архива на изданието и с нови публикации.

Пред Машинно-технологичния факултет, студенти машиностроители засадиха стройно дръвче

            В първия ден на пролет 2019-та, като първа лястовица на възобновяващия се  интерес към инженерните машинни специалности,   третокурсници от „Компютъризирани технологии в машиностроенето” и „Машиностроителни техники и технологии” дадоха  живот на вечно зелена ела.Тя ще извисява ръст в близост до алпийския кедър, лично засаден преди осем години от руския космонавт Юрий Гидзенко и руския проектант на орбитални станции Вячеслав Родин.

Прочети още...

Второ издание на инициативата „ЗаЕдно” на ТУ - Варна, организирана за студенти и фирми

            Студентите са в правото си, още докато се обучават, да са наясно къде и при какви условия биха могли да реализират знанията и уменията си.  Ръководствата на бизнес структурите също са в правото си да привличат  за работните си позиции мотивирани и добре подготвени   млади специалисти.
            За обединяването в една стратегия и една цел на тези двустранни интереси, Студентският съвет и Академичното ръководство на университета потърсиха пресечната им точка. В течение на 4 дни, 4-те факултета поотделно, проведоха своеобразна, предварителна трудова борса за стажантите и бъдещите си дипломанти.   

Прочети още...

Електрическите превозни средства, ВЕИ-електроенергията и разработките на ТУ - Варна

              Усилията за решаване на световните енергийни проблеми, през последните години се насочиха към две важни, екологично значими направления.  Все повече се ползва ветрова и слънчева енергия като заместител на конвенционалната, а горивата за автомобили постепенно отстъпват място на зареждането с електричество.

Прочети още...

Автомобилен ас от европейска класа, избра специалност „Индустриален мениджмънт” В ТУ-Варна

        Спорт и бизнес обучение, фокусирани в изявите на 21-годишен младеж

            Павел Лефтеров още от детски години  се е научил да  отстоява  волево   мечтите си, както и целите на бъдещото си развитие.  Едва 8-годишен започва да тренира моторен спорт на картинг пистата в квартал „Виница” край Варна. Само след година печели шампионска титла в картинг спорта, а през следващите 5 години – нови общо 9 републикански и европейски шампионски титли, както и една световна вицешампионска в Италия.

Прочети още...

Битките на студенти от специалност „Инженерна екология” на ТУ – Варна за чистотата на черноморските води

           В изпълнение на инициативата MARLEN на  Европейската комисия и на българското екоминистерство

           Специалността „Инженерна екология” на катедра „Екология и опазване на околната среда” е убедителна илюстрация за полаганите усилия от     университетските ни звена  за все по-плътно обвързване на лекционното с практическото обучение на студентите. Дисциплините в учебните  планове на специалността до голяма степен са сходни с тези на предишната, близка по тематика специалност „Техника и технологии за опазване на морето и околната среда”. Но   различията са в заложената сега много по-висока степен на практическата  подготовка.

Прочети още...

Празникът на виното, лозарството и на катедра „Растениевъдство” в ТУ-Варна

           Вече осма година древногръцкият Бог на винопроизводителите Дионисий се озовава в учебно-опитното поле на катедрата, за да бъде отбелязан подобаващо   професионалният й празник и празникът на нейната специалност „Агрономство”. Като съорганизатор на събитието, което за четвърта година се провежда с конкурс за най-добри любителски вина, редовно участва и катедра „Физическо възпитание и спорт”.

Прочети още...

Студентите от специалност ”Социален мениджмънт” – с широки възможности за професионална реализация

            Хуманната специалност на ТУ-Варна (катедра „Социални и правни науки”) е класирана в челната тройка на  рейтинга на висшите учебни заведения в България за   направлението „Социални дейности”. От създаването й през 2007 година до сега, с тази специалност са дипломирани над 500 социални работници. В момента се подготвят 260 бакалаври и магистри, при изцяло запълнен  прием по държавна поръчка, съгласно нормативите на МОН.

Прочети още...

ТУ - Варна и нанотехнологиите - новата индустриална революция

            Разработеният проект на катедра „Електротехника и електротехнологии”
         
Традиционен за университета е провежданият месец на науката, организиран за отчет на най-значимите постижения в научната област. На изявилите се структурни звена се присъждат   отличия  за успешни научни разработки, за  модернизация на материалната база, необходима за учебния процес, както и  за публикации в престижни издания. Едно от отличията беше присъдено на колектив от катедра „Електротехника и електротехнологии”, отговорил на трите изисквания.
            Каква практическа същност, какви усилия са скрити зад сложното наименование на проекта „Подобряване на характеристиките на тоководещи шини на комплектни комутационни устройства, чрез нанасяне на многослойни покрития”? Разговаряме с ръководителя на катедрата доц. д-р Бохос Апрахамян и преподавателката доц. д-р Мария Маринова.

Прочети още...

ТУ – Варна във времето на автомобилното технологично надграждане

       Професионалният шанс на студентите от катедра „Транспортна техника и технологии”

            Високите технологии, не само белязаните със знака IT, станаха основна характеристика на последните десетилетия. Автомобилната промишленост  също е сред секторите, които често минават в скоростната лява лента  на технологичната надпревара. Вече няма световна автомобилна фирма, която да не пуска поне два свои нови модела годишно.  Днес фирмите изглеждат решени да вдигнат бройките на колите си повече от тези на хората, които ги ползват. Включително и на съотечествениците ни. Но техниката, колкото и да е съвършена, си остава рискова за  неподготвените и   неспазващите   изискванията й.

Прочети още...

Абсолвенти на корабостроителния факултет на ТУ-Варна, пред новото начало на живота си

            На граничната линия между придобитите знания и прилагането им в професионалния живот, бяха застанали развълнувани 202 довчерашни студенти от 10 специалности на университета. В емблематичната зала на варненския Юнашки салон те не без болка се разделяха с най-добрите си   младежки години, и  отправяха мислите си с надежди и мечти към изправящото се пред тях професионално бъдеще.
            Вълнението заслужено бе обхванало и академичните им ръководители,  преподавателите, присъстващите родители, близки, приятели. Техните тържествени приветствия, неизменно завършваха с пожеланието „На добър път!”, „На добър път в живота!”

Прочети още...