От инженерни  кадри се нуждае всяко българско производство

            В рамките на два дни фоайето на Електротехническия факултет едва  побра стотици професионално заинтересовани посетители студенти, представители на бизнеса, преподаватели, ученици. Само присъстващите ученици бяха 109 на брой от 24 училища на 18 града в страната, а фирмите, предлагащи работни места – 33 от цялата страна. Свързващото звено между разнородните участници  беше производственото бъдеще на България, подсказано за трета година вече с инициативата на Електротехническия факултет „Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние”.

            В нейния първи ден се проведе

            първият университетски форум „ЗаЕдно в бъдещето”.

            Един до друг бяха наредени щандовете на участващите фирми, а пред тях се спираха, за да получат интересуващата ги информация ученици с перспективно мислене и студенти от университета, на които скоро предстои да изберат бъдещите си работни места.

Част от присъстващите на форума.

            Спираме пред щанда на фирма „Карлсберг”, произвеждаща     бирите Туборг, Шуменско пиво, Карлсберг, Пиринско пиво, сайдерът Съмърсби. Защо точно представители на хранително-вкусовата промишленост са дошли в инженерен университет да търсят кадри за продукцията си? „В ТУ – Варна има много специалности, които отговарят на нашите производствени нужди – обяснява служителката от „Човешки ресурси” на фирмата Ивета Симеонова. – Имаме работни позиции за инженер по поддръжка на машините, оператори,  специалисти по енергийното стопанство, организатори на производството и т.н. Много младежи вече се отбиха на щанда ни, чакаме ги при нас с добри предложения.”

При щанда на  фирма „Карлсберг”.

            При щанда на електроразпределителното дружество ЧЕЗ са спрели без притеснения от последните събития около дружеството  четвъртокурсниците от катедра „Елеткроенергетика” Даниел Симидчиев и Мустафа Халил. Искат отсега да се запознаят с условията за работа и да осмислят евентуалното си професионално  развитие – да минат пряко на работа или първо да запишат магистратура. Обясняват им същността на стипендиантските програми, практиките, стажовете, преквалификациите, условията на професионално израстване, заплащането при отделните позиции.

Даниел и Мустафа при щанда на ЧЕЗ.

            Първокурсничката Ива Рашева от  първи курс на специалност „Компютърни технологии в машиностроенето” е пред щанда на фирма „Агрополихим”- Девня, произвеждаща азотни и други торове. Запознават момичето със свободните си позиции, които обхващат почти цялата гама от специалности на университета – оператори на  химически съоръжения, икономисти, IT специалисти, инженери по автоматика на производството, инспектори по контрола на съоръженията.

Разяснения при щанда на „Агрополихим".

            Инженери и белени слънчогледови ядки? Оказва се, че и това производство се нуждае от редица инженерни специалности на нашия университет от различни направления, като предлага отлични условия за работа и заплащане. В това уверяват заинтересованите  студенти и ученици представителите на фирма „Ник-Сот Груп”. Фирмата е позиционирана в село Крумово, на 25 км от Варна, но – никакви притеснения за живеещите във Варна –  осигурен е редовен транспорт от и за града.

            Всички останали присъстващи фирми също предлагат добри условия за младите хора с разнородна образователна специализация. А те толкова масово бяха посетили форума, че  това даде повод на ректора на университета проф. дн Росен Василев да постави пред присъстващата инж. Росица Илиева, гл. експерт от дирекция „Професионално образование” на МОН, пред зам.-кмета на община Варна Пейчо Пейчев и началника на РУО – Варна г-жа Венцеслава Генова въпроса за необходимостта от нова, обширна зала в университета за   подобни  инициативи.

            Вторият ден на  форума за взаимно опознаване премина в рамките на

            третото Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние”

            Поради големия брой на представените  иновативни ученически разработки, техните промоции се проведоха в 4 зали с 4 различни журита от преподаватели,  представители на бизнеса, студенти. За илюстрация какви са интересите на младите хора е достатъчно  да се отбележат дори само част от идеите, представени с макети, доклади, филми или образователни модули: „Иновативна  ферма”, „Автомобил на бъдещето”, „Биогазова инсталация”, „Геотермална станция”, „Генератор за напрежение на марсианска станция”, „Система за анемометрични измервания”, „Соларен влак”, „Енергонезависим плавателен съд”, „Ваканционно селище”, „Да заредим резервоара с водорасли”, „Умна къща”,  „Заводска подстанция” и пр.

            В зала 301 учениците от Професионална гимназия по електротехника и електроника Атанас Иванов, Драгомира Недялкова, Живко Терзиев представиха макет на своя проект „Иновативна ферма”. Многофункционалният й замисъл предвижда изграждане на соларна система за отопление върху покрива,  термопомпа за пренос на топлината, геотермална енергия за жилищната сграда, предвидена за   персонала, воден резервоар за дъждовна вода за битови нужди, фотоволтаична електрическа централа, свързана с електроразпределително дружество за отдаване на излишната енергия. Биореактор ще оползотворява битовите отпадъци за производство на биогаз. А пашата на животните по полето ще бъде охранявана с биопастир, т.е. ограда със слаб импулсен ток, възпиращ животните, безопасен за тях и за хората.

Представяне на иновативната ферма.

            Всички представени проекти – споделяха след форума специалистите от Електротехническия факултет и от бизнеса –  съдържат рационални зрънца и интересни хрумвания, които може би някога ще бъдат доразвити и дори осъществени от някои от същите тези млади таланти.

Награждаването.  Второто място в секция 212 Е беше присъдено на учениците Димитър Гугов, Калин Крумов, Петър Димитров, Виктория Колева от ПГЕЕ „К. Фотинов”- Бургас за разработката „Система за анемометрични измервания.

            Представители на фирмите спонсори за двудневния маратон Агрополихим, Солвей Соди, Вестас България, Калиакра Уинд Пауър, Шнайдер Електрик-България, Електромонтажи - Варна определиха и раздадоха отличията и наградите не само за най-сполучливите ученически проекти, а и на всички работили върху десетките разработки.

            Въпреки отличените с първо, второ трето място във всяка от четирите секции, победители се оказаха  всички млади участници, дори само защото са се осмелили   да отправят уверени погледи към технологичното  бъдеще на света.

            Първите награди 4-те журита от четирите секции отредиха за: Живко Иванов (ПГЕ – Варна), Олександър Ковалчук (ПГ – Димитровград), Денис Карайту (ПГЕ – Варна), Павел Дамянов (ПГМЕТ – Севлиево).

            Увереността, че участващите ученици ще са посланици на технологичното ни бъдеще изрази емоционално зам.-ректор УР доц. д-р Маргрета Василева: „Най-обещаващото, което  видяхме на форума, беше светлината, грееща в очите на учениците, когато представяха подробно разработките си”.

            В очакване сме на   набиращата потенциал  нова  генерация млади таланти за четвъртото издание на „Енергетиката и ние”. До следващите умни ученически изяви в университета!

Николай ЖЕКОВ