В търсене на работна формула за още по-тясно сътрудничество между бизнеса и висшето образование

            Общите интереси на бизнеса и образованието и сега имат редица добри прояви на взаимопомощ – стажове, практики, стипендии по време на обучението, заплащане на семестриалните такси от страна на бизнеса в някои случаи. И  добре подготвени кадри от страна на висшето образование (най-вече в теоретично отношение). Но доколко студентите успяват да съчетават учебния процес с работните си часове в предприятия? Това не е регламентирано  и интересите на двете страни в процеса   „производствен опит – учебен процес” трудно се стиковат и често са в ущърб на едната или другата страна. Кога студентът да посещава лекции, кога и колко време да участва в трудовия  процес на дадено предприятие? Засега – както се случи…

Инж. Максимилиан Ерхард изнася лекция за същността на дуалното обучение.

            За да бъде преодоляна тази хаотичност между двете свързани потребности, университети и представители на бизнеса от Германия, Австрия, България, Румъния и Хърватия участват в проекта DYNAMIC на програма Erasmus+ „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”.  Целта на проекта е да се създадат гъвкави подходи за разработване на съвременни инженерни учебни планове и програми за   иновационна интелигентна специализация в  новите страни членки на ЕС. Т.е., в   България, Румъния и Хърватия да бъде въведен   опитът от прилагането на дуалното обучиние в Германия и Австрия. За трите балкански страни са предвидени 3 отделни програми за пилотно дуално обучение:   

Мехатроника и роботика – в университета Lucian Blaga University в град Сибиу, Румъния;
Корабостроене  в Технически университет –Варна;
Практическо обучение в бакалавърска програма на Polytechnic Pula, град Пула, Хърватия. 

            Нашият университет беше домакин на първата регионална среща на български участници в проекта DYNAMIC, финансиран по програма Erasmus+.  На негови преподаватели и студенти е възложено първоначалното въвеждане на проекта в България и в частност на специалностите ни, свързани с корабостроене, тъй като „Корабостроене и морска техника” е единствена специалност за нашата страна. Изпълнението на пилотният проект е предвидено в рамките 1 октомври т.г.  –  края на 2020 г. с участието на студенти, пожелали да се включат в него.

                        Конкретните цели на проект DYNAMIC:

* Адаптиране на 3 текущи учебни програми към нуждите на бизнеса за интегрирано с практиката дуално обучение;
* Включване на специалисти от бизнеса при определяне на специфичните нужди от обучение и разработване на учебните програми;
* Трансфер на добри практики от Германия и Австрия;
* Създаване на методики и документация , която да улесни осъществяването на практическото обучение;
* Демонстриране предимствата на интегрираното в практиката дуално обучение във висшето образование чрез пилотно въвеждане в избраните области  в България, Румъния и Хърватия;
* Разработване на методология за промяна и пренастройване на съществуващи учебни планове и програми за прилагане дуално обучение  във висшето образование;
* Насърчаване и поддържане на  дългосрочни партньорства между университетите и бизнеса чрез проектиране и изпълнение на практическо обучение;
* Осигуряване на непрекъснато използване на резултатите чрез разпространение на моделите и в други учебни програми и регионални потребности в страните партньори;
* Разпространяване на резултатите и стимулиране създаването на повече програми за дуално обучение във висшето образование.

            В дискусиите около изпълнението на проекта участваха зам.-ректорите  доц. Маргрета Василева и доц. Розалина Димова, както и представителите на фирми МТГ “Делфин” и „Кеппел Фелс Балтек” ООД,  членове на проектния консорциум.   Наложи се мнението, че тъй като в строителството на кораби участват специалисти от различни професии, ще се разгледат възможностите за включване на повече  специалности в проекта от страна на ТУ-Варна.
            В рамките на регионалната среща открита лекция “Възможности и ползи от дуалното обучение” изнесе  г-н Максимилиан Ерхард – мениджър на клъстер "Дуално професионално обучение" към „Германо-Българска индустриално-търговска камара”,  също участник в проекта.
            В присъствието на множество заинтересовани студенти той разясни организационните моменти около въвеждането на дуалното обучение в своята страна, както и резултатите от него. Учейки и работейки в дадено предприятие 80 на сто от студентите впоследствие остават на работа в същите предприятия, защото работодателите са имали възможност да се убедят в качествата им, а студентите – да оценят положителните страни на работата в съответното работно място. Но за да се въведе този тип обучение и у нас, ще е необходимо да се изработи съответната документация, да се регламентира времето за учение и работа на студента. Това да се утвърди на държавно ниво, да се акредитира обучението и т.н.
            „Готови ли сте да приемете предизвикателствата на дуалното обучение – обърна се към студентите инж. Людмил Стоев, изпълнителен директор на фирма „Кеппел Фелс Балтек” ООД.”  Отговорът на масово вдигнатите ръце беше, че са готови. Впоследствие инж. Стоев предложи да се проведе по-широка анкета по въпроса. И предупреди, че изискванията към студентите ще нараснат при включване в проекта. „И сега – продължи той – ваши колеги работят във фирми, но се чудят как да съвместят учебните си ангажименти с работата. А за нея ще се иска предвиденото при нас присъствие и продуктивност. Би било зле ако на интервю за практика в даден завод се окаже , че не отговаряте на критериите ни като умения, знания, корпоративна култура, отношение към производството. Затова правим встъпително обучение без заплащане и ако решим, че можете да се справяте, ще започнем да ви плащаме. Но ще изискваме поне 20 часа седмично да участвате в работния ни процес. Надяваме се, че  благодарение на  проекта DYNAMIC такова време ще ви бъде предоставено от университета. В крайна сметка ще имате добра компенсация за усилията и организацията на времето си. С издадения сертификат за успешно участие в дуално обучение, вратите за вас ще бъдат отворени за всички предприятия от бранша.”
            Въпросите, зададени от студенти за изискванията при дуалното обучение бяха ново указание за готовността им да се включат в една по-стойностна и по-обещаваща за бъдещето им професионална подготовка.
            Предстоящо е провеждането на още две регионални срещи, на които домакин отново ще бъде нашият университет.

Николай ЖЕКОВ