Увеличават се възможностите за добра професионална реализация на активните млади хора. Една от най-резултатните спомагателни изяви в това отношение е „Национални дни на кариерата – Добра кариера, добър живот”. На 19 март  т.г. се проведе 17-ото издание на полезната инициативи, организирана от HR компания и кариерен сайт „Джоб тайгър”, с генерален спонсор компанията „Нестле  България” АД.
            В изложбената площ на обновения варненски Юнашки салон, своите предложения към академичната общност на града и региона, позициите си за студентски стажове и за работни места представиха 42 фирми от цялата страна. А заинтересованите млади хора по данни на организаторите бяха близо 2 хиляди. Наред с производители от нашия регион като „Солвей Соди”, „Агрополихим”, „Пластхим –Т”, „Алкомет” и др., изложението уважиха и фирми от страната като „Каменица” АД, „Виваком”, „Сенсата Техноложис България”, „Загорка” АД,  „Фесто” АД. Представени бяха и IT фирми като „Ай Карт”, „Астаунт Комерс”, „Адастра”, както и аутсорсинговите структури Сайтел”, „Региоком”, „Консентрикс” и др.

В салона на изложението.

            Студенти от университетите в града посещаваха с интерес щандовете и разговаряха с мениджърите на фирмите за възможностите, които им се предлагат и за изискванията към тях за знания и умения, за да станат част от съответните екипи. Направи впечатление, че бъдещите специалисти вече са си изработили умения за общуване с представителите на възможните си бъдещи работодатели. Благодарение на „Джоб Тайгър”, с организираните от фирмата ежегодни семинари и благодарение на  кариерните центрове в университетите, съдействащи за комуникационните им умения, в последно време младите хора подхождат много по-ангажирано към кариерното си развитие.

       Кариерният център на ТУ - Варна всяка година е един от основните участници

 в изявите на Националните дни на кариерата. И тази година на неговия щанд в изложението с указателния банер и необходимите рекламни материали, кариерният консултант Лидия Николова разясняваше на множеството заинтересовани възможностите да си намерят работни позиции по своите специалности. Представяше ги и лично на мениджъри на подходящите фирми. Постъпили вече на работа възпитаници на университета идваха да споделят задоволството си от  професионалните си сполуки.

На щанда на ТУ – Варна:   Розалия Кънева – I курс СИТ,кариерният консултант Лидия Николова,   Християн Витанов –  IV курс „Роботика и мехатроника”.

            Форумът беше полезен и с осъществената директна комуникация между представителите на фирми и кариерния консултант Николова. При щанда на университета се договаряха бъдещи работни срещи, консултираха се стажантски програми, уточняваха се изисквания във връзка с учебните планове по някои дисциплини. В много случаи тези преки контакти впоследствие водеха до сключване на договори за сътрудничество и взаимопомощ между фирмите и университета.

Николай ЖЕКОВ