Ново признание за високи постижения на учени от ТУ - Варна

            На младия преподавател на ТУ – Варна  гл. ас. д-р Георги Червенков (катедра „Комуникационна техника и технологии) и на неговия научен ръководител доц. д-р Георги Киров беше присъдена първата награда на Патентното ведомство на БългарияИзобретател на годината“ 2017 в категория „Електротехника и електроника”. Опонентите им от цялата страна нямаха никакъв шанс пред тях, защото в рамките на годината нашите учени имаха 3 издадени патента от Патентното ведомство на Република България, и 2   патентни заявки в процедура за утвърждаване. Срещу този успех всички други български университети имаха общо 2 издадени патента (на ТУ-София и ХТМУ-София), а на друг колектив от изобретатели от ТУ-Варна бе издаден четвъртият патент на университета.   С над 40-те си научни института Българската академия на науките имаше общо 5 издадени  патента.

            Шестият годишен церемониал по връчването на наградите „Изобретател на годината”   се състоя в Централния военен клуб в София. За присъждането на отличието на научния ни тандем, със съответните грамота и триизмерна статуетка, Патентното ведомство  обяви: „В категория „Електротехника и електроника“ бяха отличени Георги Стоянов Киров и Георги Цанев Червенков за изобретението „Антенна решетка от микролентови къси антени с обратно излъчване”. Антенната решетка е предназначена за използване в комуникационната, радио-навигационната, радио-локационната и радио-телевизионната техника в дециметровия и сантиметровия обхват. Тя е с висока стойност на коефициента на усилване и широка честотна лента с компактна печатна конструкция”.

Зам.-министър  д-р Лозана Василева връчва наградите на нашите учени.

             Като любопитна добавка към това определение можем да изясним, че тази антенна решетка може да послужи като базов елемент (подрешетка) за създаване на по-голяма антенна решетка с достатъчно усилване, която да бъде прикрепена към репортерски таблет и когато журналистът отразява важно събитие, той директно да се включва чрез таблета  си в спътникова комуникация, вместо да ползва, както досега,  придружаващ го микробус  с  нужната апаратура.
            Наградата на д-р Червенков и доц. Киров беше връчена при тържествена обстановка с богата концертна програма от зам.-министъра на земеделието, храните и горите г-жа Лозана Василева. Официални гости,  представени от председателя на Патентното ведомство д-р Петко Николов, бяха вицепрезидентът на Европейското патентно ведомство Реймънд Лютц и зам.-министърът на икономиката Лъчезар Борисов, който откри   церемонията с думите към 28-те номинирани за наградата:  „Днес тук са златните умове на България”.

Сред наградените: доц. Киров и д-р Червенков (третият и четвъртият отляво).

               Всъщност, високото отличие визираше само последния издаден, утвърден патент на нашите изобретатели от декември 2016 г. Другите им патенти, и утвърдените, и тези в процедура, са низ от взаимосвързани и доразвиващи първоначалната идея разработки за усъвършенстване на  микролентовите антени. И  са основен елемент освен на споменатите при награждаването системи, също и на съвременните спътникови, метеорологични, сигнално-охранителни системи.
            Нашият университет беше отличен и с втора награда в категорията „Машиностроене и строителство”, която ведомството присъди за патент в областта на машиностроенето на доц. д-р Никола Петров и инж. Станислав Ванков. Така от 8-те наградени патента за 2016 г. (от 34-те номинирани) и един полезен модел, 2 патента бяха на учени от нашия университет.

Николай ЖЕКОВ