Модерно обучение с единна информационна система за управление на бизнеса

            В началото на новата учебна година преподавателите на катедрата  изявиха своите комуникационни и бизнес способности, осигурявайки модерни придобивки за учебния процес на студентите от специалности „Индустриален мениджмънт“ и „Технологично предприемачество и иновации“ – бъдещи предприемачи и мениджъри на фирми.  Катедрата получи като дарение 15 броя компютърни конфигурации и мултимедийна периферия от немският инженер Петер Симон, и  безвъзмездно предоставено право за ползване на интегрирана информационна система EnterpriseOne®, дарено от ERP BULGARIA LTD.
        Online интегрираната информационна система EnterpriseOne® e съвременно ERP решение, което покрива всички изисквания и нужди, свързани с интегрираното и всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и бизнес процеси в една компания.
           
За своите заслуги към университета, инж. Петер Симон беше удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза на Технически университет – Варна“ с Решение на АС от 26.06.2017г. А в тържествена обстановка на 25. 09, на заседание на Академичния съвет на университета, ректор проф. дн инж. Росен Василев му връчи   почетния знак и плакет на университета. Решението за  удостояването му е за  заслуги, свързани с „разнообразни международни изследвания и образователни иновационни дейности в ТУ – Варна, както и за оказана материална подкрепа при обучението на студенти и докторанти”.

            Ректор проф. Василев връчва отличията на инж. Симон.

            Инж. Петер Симон е работил като мениджър на обекти при инсталиране на оборудване за обезсоляване на вода в Саудитска Арабия и Либия, бил е  заместник-мениджър на ядрена централа в Германия, главен мениджър на проект за изграждане на топлоелектрическа централа на базата на битови отпадъци, технически ръководител при изграждането и пускането в експлоатация на две топлоелектрически централи в Иран, ръководител на проект за електроцентрала за газови турбини в Индия, директор продажби на индустриални задвижвания в Германия, вицепрезидент на ABB Kraftwerke за Централна и Източна Европа, вицепрезидент на АББ по енергетиката за Румъния, регионален мениджър на AББ за Румъния, България и Молдова. Номиниран е за сенатор в университета TRANSILVANIA в Брашов, Румъния.
            През 2008г. инж. Петер Симон е награден с Федералния кръст на заслуги с лента Bundesverdienstkreuz от президента на Федерална република Германия.

При  официалното  отриване на зала 507- НУК, оборудвана с дарения хардуер.

           Инж. Петер Симон изнесе публична лекция на тема „Индустриален и икономически растеж“, а за бъдещата му съвместна дейност с катедра „Индустриален мениджмънт“ е разработен оперативен план за сътрудничество през следващите години.

            Вторият дарител за учебния процес на катедрата и университета – компанията ЕRP BULGARIA LTD

демонстрира в новооборудваната компютърна зала  507-НУК своята Интегрирана информационна система EnterpriseOne® Online. Иновативният български софтуер за управление на бизнеса е предоставен за безвъзмездно ползване в катедра „Индустриален мениджмънт” през следващите пет години. Чрез него преподавателите ще реализират на по-високо равнище образователните си програми за управленските процеси в бизнеса.
            „Специфика на нашата ЕRP BULGARIA LTD, действаща от две десетилетия,  обясни доц. д-р Наталия Футекова - управляващ съдружник  в ЕRP BULGARIA LTD, е да подпомагаме българското образование, като даряваме нашата интегрирана информационна система, придружена с богато илюстрирано методично ръководство за ползването й. Софтуерът ни за ефективно управление на бизнеса не е взаимстван от чуждестранни практики, а е разработен от нас с оглед реалните проблеми на българската действителност. Партньорската ни програма предоставя възможности в няколко направления – обучение и реализация на програмисти, икономисти, студенти с търговски профил, които да внедряват, разпространяват и поддържат системата.”

При представянето на   системата: доц. д-р инж. Панайотова, доц. д-р Футекова, IT експертът инж. Стойко Синапчев.

            „Създали сме система за цялостно решение за управление на бизнеса – сподели търговският мениджър на компанията г-н Димитър Димитров. – Това е целият процес на предпродажбените действия като оферти, реклама, контакти, срещи. Следват самите продажби, снабдяване, логистика, управление на доставките, процесите на маркетинга, материалното планиране за доставките. А ако дадена фирма е с производствена дейност – целият цикъл на учредяване, снабдяване, управление на ресурси, финансова дейност. Целта е фирмата, ползваща услугите ни, да разполага с един съвременен инструмент, една единна система за управление на бизнеса си, без необходимостта да ползва различни отделни софтуери. При това системата е в процес на прерастване в облачна система, благодарение на което ще може да се ползва от всяка точка на света.”
            Водещият IT специалист на компанията инж. Стойко Синапчев показа на слайд-презентация пред присъстващите необходимите практически компютърни манипулации при работа със системата включително ползването й на редица чужди езици, с лесно превключване от един на друг.
            Изразявайки благодарността на преподавателския колектив за изключително полезното дарение, ръководителят на катедрата доц. д-р инж. Таня Панайотова заяви, че благодарение на него предстои съществена промяна в начина на преподаване на студентите от катедрата, които дори през учебните часове ще могат да си разкриват свои малки фирми. Чрез различните модули на EnterpriseOne® Online, обединени в общ блок, ще могат да вземат правилните управленски решения за бъдещите си бизнес дейности. „Ще се постараем да усвоим и да ползваме предоставения ни софтуерен продукт още от следващия семестър, добави убедено тя”.
            Партньорското взаимодействие на университета с компания ЕRP BULGARIA LTD няма да остане еднократен акт. Решението за бъдещо развитие на общите цели между двете институции беше скрепено с подписването на партньорски договор от страна на управителката на компанията доц. д-р Футекова и на ректора на университета проф. дн Василев.

Подписването на договора.

Николай ЖЕКОВ