В онези начални години след създаването на българската писменост от светите братя Кирил и Методий, хора от съседните нам славянски земи, когато са се запознавали с образован и умен човек, си казвали: „Той трябва да е българин”. Днес всички славяни сме образовани, а причината, като историческият факт от преди 1150 години, е културният принос на България.
        Тази заслужена гордост всяка година извежда по триумфалните ни празнични улици хиляди и милиони българи на 24 май, благодарствено понесли образите на първоучителите и на български възрожденци, поборници за свобода, културни дейци.

        По преливащите от национални знамена и възторзи централни варненски улици, преминаваше младостта на Варна, преминаваше научното ни и културно бъдеще – детски градини, училища, образователни, родолюбиви, културни институции. Преминаваха представителите на църковните и светски власти на града.С извоювано за 55 съзидателни години право, дефилираха и редиците на нашия Технически университет.

        С наближаването на колоните ни към градския властови център, община Варна, от микрофоните прогърмяха приветствените думи на говорителите:
        „Настъпва блокът на варненския Технически университет. 55 години университетът се развива и утвърждава като модерен регионален, национален и европейски образователен, научноизследователски и информационен център с висок авторитет сред обществото и бизнеса, пълноценно интегриран в европейското образователно и изследователско пространство.
        Университетът е първият в България, получил акредитация от Асоциацията на европейските университети. Той е с 40 бакалавърски, 70 магистърски и 30 докторски програми в 8 професионални акредитирани направления. Само за тази година студентите му са заслужили два златни и три бронзови медала на националната олимпиада по компютърна математика, първо отборно място и второ индивидуално място на студентска олимпиада по теоретична електротехника. Две студентски компании са удостоени със специален приз за успешен дебют на 72-я международен технически панаир в Пловдив. Многобройни са успехите и на национални и международни спортни състезания.”
        Младите надежди на Варна и на България от детски градини, от основни и средни училища, а някои от тях – бъдещи възпитаници на нашия Технически университет, дефилираха горди и щастливи, че са синове и дъщери на достоен народ, дал на света уникална писменост, просвета и култура.

        Високоговорителите на празничното честване на 24 май разнесоха над централните улици ”Преславска”, „Цар Борис I”, „27 юли”, „6 септември” радостната вест от деня преди празника за удостоени учени от нашия университет с общинската награда „Варна”:
        „В раздел „Природни науки” колективната награда на общината получава научен колектив в състав доц. д-р, инж. Георги Стоянов Киров, гл. асистент, д-р, инж. Любомир Петров Камбуров и асистент д-р, инж. Георги Танев Червенков”.
        Наградата е за високи постижения в патентната дейност и за значителен международен научен принос.
„В раздел „Технически науки” индивидуалната общинска награда „Варна” получава доц. д-р, инж. Кристина Станимирова Близнакова.”
        Наградата е за високи постижения в биомедицинското инженерство. Доц. Близнакова неотдавна получи в Малта и първата награда в категория „Принос за по-добро общество”, която е за най- обещаващи млади учени, стипендианти на програмата. Учредена е от Европейската комисия на името на големия световен учен проф. Мария Скодловска – Кюри.
     Заслугите и постиженията на нашите преподаватели и учени през 55-годишното съществуване на университета са неизброими. И несъмнено те ще продължават през времето в нашата държава на духа.
        Към нови просветителски и научни успехи, колеги бакалаври, магистри, докторанти, преподаватели, учени!

Николай ЖЕКОВ