На границата между бакалавърската и магистърската си образователна степен, студентът от катедра „Софтуерни и интернет технологии” на ТУ- Варна, Красимир Димитров, печели златен медал на национална студентска олимпиада по компютърна математика през 2016 г. На същото състезание във В.Търново печели и отборното първо място заедно с петимата си съотборници. Единият от тях, също магистър, Максимилиян Маринов, също е удостоен със златен медал. Заради олимпиадата, двамата магистри  успяват да подготвят в сгъстени срокове незапознатите с компютърната математика свои съекипници първокурсници. И резултатът от усилията им е налице.
       Красимир Димитров не спира дотук в желанието си да предава знания „нататък”, в случая на средношколци от Математическата гимназия във Варна. С разбирането и съдействието на преподавателката си доц. Златка Матева и на академичното ръководството, той организира курс по състезателно програмиране в предоставена му от университета зала. Оказват му организационно съдействие и доцентите Божикова, Калчева, Василева. В заниманията   пожелават  да участват 19 средношколци от седми до единадесети клас.


Красимир Димитров и част от бъдещите програмисти.

        „В университета получих много полезни знания в желаната от мен област –  споделя Красимир. – И реших, че не е честно да ги пазя само за себе си. Освен това смятам, че с провеждането на този курс се отблагодарявам на преподавателите си и изобщо на университета за стореното за мен. Мисля също, че като помагам  на ученици да навлизат в полезна за бъдещето им материя, ще ги заинтересовам като се дипломират да станат студенти в нашия университет, за да се подготвят в още по-висока степен. Курсът ми с тях може да се възприеме и като реклама за университета, но аз  го разбирам в по-широките му измерения.”
        Красимир запознава курсистите си първо с  основни елементи на програмния език  С++:  с по-често използваните средства в него и в средата, на която се пише. Този език е необходим на курсистите като едно от основните предимства на състезателното програмиране – бързодействието. Те успяват да  усвоят добре   работата с дебъгера и с различни структури от данни, както и с по-често срещани алгоритми, с методи за оптимизиране на програмите и т.н..
        След свободно решаване на подходящи задачи, идва моментът на импровизирано състезание между  курсистите те да покажат доколко са усвоили сложната материя, както и доколко тя им е представена разбираемо.
        Да проследят на състезанието възможностите на учениците си са дошли и преподавателките им от Математическата гимназия Юлия Димитрова и Елена Димитрова. „Подбрахме не само най-напредналите в информатиката, които са от състезателните ни школи по програмиране – обясниха те. – Но  положителното и за тях, и за участниците с по-малко опит е, че видяха друга система на получаване на знания извън класно-урочните ни зали. Много ценни се оказаха практическите знания, упражненията, задачите. А най-полезно за тях, разпределени по отбори, ще е днешното състезание.”
        Стартът  е даден, системата за провеждане на състезанието е включена. Красимир съобщава правилата и изписва на лекционната дъска паролата. Три часа продължава решаването на 6-те задачи и накрая голямата изненада идва с проверката на резултатите от надпреварата. Първото място  е заслужил отборът „Марстърс” на най-малките – седмокласниците Георги Петков, Христо Денев и Светослав Мавродиев,  решили безпогрешно всички задачи. Обяснението е, че те още от основното си образование са участвали в състезателните школи по програмиране на Математическата гимназия. Отличието за победителите – IT  сертификати и предметни награди от университета.

Получени са заслужените награди за най-добро представяне.

 

        „Много сме доволни от курса – щастливи са тримата, – защото научихме някои нови функции на различни библиотеки, които бихме могли да ползваме след години  в професионалното програмиране. Успяхме да упражним и много от алгоритмите, които сме изучавали досега. Стана ни ясна и състезателната система на студентските олимпиади. Ще ни е полезен и още един такъв курс!”
         Настоятелното пожелание за нов курс, изразено и от други ученици,  се оказа  най-голямата награда за Красимир Димитров. И той е готов да го осъществи, въпреки че с получените знания в университета, вече е полезен и в друга сфера – трудовата. Работи като професионален програмист в международната компания DXC Technolodgy,  с клон във Варна. Но това не му пречи като магистър да  изучава  шаблони и език за програмиране, база данни в специфична технология на Майкрософт и т.н. А също да участва активно и в студентския живот с 2 публикации на студентската научна сесия в университета.
        В първата публикация с примери от математиката и програмирането Красимир е разгледал сложната същност на квантовите компютри, използващи различни физични явления. А във втората – алгоритъма на Шор за разделяне на число на простите му делители, което намира приложение в криптографските алгоритми, включително и  ползвани при банкирането.
         Следващата научна задача на работещия магистър е съвместно с преподавателката  доц. Матева да подготвят разработка на тема „Автоматизирано разпознаване на пътни нарушения посредством инсталирани камери”. А паралелно с това последователно ще участва и на две национални студентски олимпиади – по програмиране и по математика.
        „Утрешният ден на човека е заложен в младежките му години в периода на получаването на знания и умения – казва Красимир. – Така по-късно той ще може да  оползотвори тези знания както за себе си, така и за другите .”

Николай ЖЕКОВ