Трети месец са в ход контакти между ръководни представители на ТУ – Варна, и кметът на община Димитровград г-н Иво Димов по първоначална негова инициатива. И проведената в крайна сметка среща на  градоначалника и  неговия заместник г-н Светослав Стойков с академичното ръководство на университета стана израз на желанието на двете страни за взаимодействие при решаване на задълженията им.

Част от участниците на Кръглата маса. Вляво – ректор проф. Росен Василев, срещуположно – кметът г-н Иво Димов.

    Защо това наше сътрудничество да е точно с Димитровград? Защо  неговата община е пожелала да си партнира точно с нашия университет? Отговорите се   съдържаха в изложенията на двете страни на Кръгла маса в Ректората преди подписването на меморандум за сътрудничество.
         Мотивите на община Димитровград в лицето на кмета Иво Димов
     Самото създаване на Димитровград е било с идеята той да се изгради като индустриален център на областта и действително е изградил редица печеливши предприятия. Днес са налице широките му булеварди, добрата инфраструктура, зелените площи. Но в годините на прехода голяма част от тези предприятия са затворени, приватизирани.
    Затова сега задачата на общинското ръководство е да бъде възроден индустриалният статус на града.  Вече (за два управленски мандата със заместника ми Стойков) се договорихме с няколко крупни международни компании да отворят производства при нас. Японският концерн „Иезаки”, който работи за нуждите на гиганта „Мерцедес”, вече почти е изградил мощностите си и през септември тази година очакваме официалното откриване на производствата му. Активно  подготвя старта си и големият строителен концерн „Штрабан”. Компанията Сабо” ще  произвежда на наш терен автомобилни компоненти като фарове, мигачи и т.н. Отскоро са в строеж и корпусите на текстилна фабрика, а бъдещето вероятно ще ни предложи и други подходящи индустриални обекти. Добро условие за това се явява  новата магистрала „Тракия” с улеснените транспортни връзки до областния център Хасково и до другите ключови градове в областта и страната.

Подписването на меморандума. От ляво надясно: г-н Стойков, г- Димов, проф.Василев

    На този оптимистичен фон за развитието на града и областта сериозен проблем се оказва човешкият ресурс. Младите ни хора се ориентират за работа предимно в петте най-големи града на страната, както и в чужбина. Нужни са ни подготвени висши кадри, главно в инженерната област, каквито създава варненският Технически университет. Имаме насърчителна информация за съвременната му материална и в частност лабораторна база, както и за преподавателския екип. Само за концерна „Иезаки” през следващата година ще са необходими над 3000 професионалисти, включително ръководни кадри. Можем да им предоставим изгодни битови условия, включително квартирни. С компаниите сме се договорили да предвидят стипендии през срока на обучението. С една дума, обстоятелствата налагат образование, местна власт и бизнес да седнем на една маса и до си решим взаимосвързаните задачи и проблеми.
    Мотивите на академичното ръководство в лицето на ректор проф. Василев
    Идеите ни за стратегиите в развитието на образованието, включително с участието на местната власт, съвпадат с тези на община Димитровград. В това отношение тя се оказва добър, навременен пример. Университетите не трябва да остават изолирани от проблемите на области и общини, защото те могат да играят изключителна роля за развитието им, както и за страната като цяло. Димитровград и региона са на път да се превърнат в индустриален център на страната и имат нужда от инженерни кадри, а ние ги създаваме и сме длъжни да мислим за тяхната професионална реализация. Нова възможност в това отношение се открива чрез решенията на днешната среща. В годината на 55-ия юбилей на университета ние можем да отбележим като решително предимство за учебния ни процес наличието на редица наши модерни лабораторни комплекси на световно равнище, имаме преподаване в крак със съвременното развитие на научната и технологична мисъл, разполагаме с 12 учебни и производствени сгради, отлично обзаведени общежития за студенти с хилядна леглова база, столове за храна, обширен паркинг, удобен транспорт до университета, та дори и дискотеки за забавления в близост.

В една от секциите на   Морския тренажорен комплекс кметът г-н Димов е седнал на виртуалния команден корабен мостик.  

        Обсъжданите форми на сътрудничество между община и университет
    Като най-благоприятна форма и двете страни имаха предвид изнесен филиал на ТУ – Варна, за инженерно обучение в Димитровград. Но те си даваха сметка, че за целта трябва да се премине дълъг път от законодателен характер, за да се стигне до акредитация.
    С по-малко необходимо време и с по-леко преодолими за настоящия момент препятствия ще бъдат формите на определен вид изнесеното университетско обучение в  града партньор.
    Като практически най-подходящи за скорошна реализация бяха одобрени редица форми за привличане на млади хора от региона, като бъдещи студенти на варненския Технически университет по   необходимите специалности.
    * Негови преподаватели да се срещат със средношколци от професионални и общообразователни гимназии в Димитровград, Хасково, Кърджали, Свиленград, като разясняват възможностите за трудова реализация след получаване на инженерно образование. И дори да  изнасят подходящи лекции.
    * Общините на тези градове да осигуряват на младежите транспорт от Димитровград и областта до университета, за да се запознават на място с лабораторната му база и другите предимства.  Да се включват в състезанията на варненски ученици, организирани от университета по роботика, по иновативни идеи, по проектиране на софтуер и хардуер и т.н. . Особено ефективно е такова предварително ,докосване”  до същността на висшето учебно заведение .С подобни мерки броят на участвалите неотдавна  9 димитровградски ученици   на изнесени в техния град приемни изпити за обучение в ТУ – Варна, несъмнено ще се увеличи.
    * За постигането на горните цели ще е необходимо да се организира Кръгла маса с директорите на училища от региона и с работодатели, в присъствието на министър или зам.-министър на образованието, на депутати.
    * С рекламна цел да се използват възможностите на медийни кампании, социални мрежи, презентации на място, печатни материали. Четирите електронни медии на Димитровград да създадат линкове към сайта на ТУ – Варна, с кратки ориентири за предимствата на университета. А неговият сайт да публикува необходимата конкретна информация.
    Накрая взаимното разбиране по поставените от общ интерес въпроси бяха скрепени с подписите на кмета на Димитровград г-н Иво Димов и ректора на университета проф. д-р Росен Василев.

Николай ЖЕКОВ