След като нашият град се пребори с 3 европейски града за честта да стане младежка столица на Европа за 2017 година, за инициативите по проекта естествено трябва да имат думата младите хора на града. И също така естествено съществена роля по право се пада на студентската общност и в частност на нашия Технически университет.   
            За да споделят инициативите си по предстоящото събитие, към академичното ни и студентското ръководство с председател Доника Илиева, в конферентната зала на университета се присъединиха
кметът на община Варна Иван Портних, (придружен от директорката на дирекция „Образование и младежки дейности” Лилия Христова) и представителят на сдружение „Варна – Европейска младежка столица 2017” Сергей Петров .

          
На срещата: (от ляво надясно) Доника Илиева, Сергей Петров, Лилия Христова, Иван Портних, проф. Росен Василев, пом.-ректор инж.Иван Русев ( в профил).

            Срещата протече при подчертано единомислие от страна на участващите страни за значимостта на предстоящото международно събитие,  което дава възможност да представим достойно нашия град и България пред младежите от Европа и света. Затова Студентският съвет на университета може да разчита на пълна подкрепа от университетското ръководство и от общината,  включително и финансова от  нейна страна, както обеща   кметът на града Иван Портних. „Ще полагаме много усилия нашият град да се утвърждава като образователен център, като град на знанието със своите университети и колежи –  заяви на срещата той. – Висшето образование е важен капитал за икономическото развитие на Варна. То е гаранция за реализацията на младите хора, затова сме решени да помагаме с всичките си възможности в дейността им”. Ректорът на университета проф. д-р Росен Василев изрази задоволството си от много отговорната работа на Студентския съвет по   подготвяните от него  начинания във връзка с проекта, като   академичното ръководство ще съдейства активно за успешното им реализиране. Положителен знак е, че предстоящите събития с европейска значимост ще се слеят с инициативите ни по повод честването на зрялата 55-годишнина от създаването на ТУ –Варна.
            Вече извършеното и предстоящото във връзка със спечеления от Варна младежки проект изложи на срещата председателката на Студентския съвет Доника Илиева. „Някои от замислите ни още са в проект – сподели тя, – но искам да отбележа част от тях, като проведената вече сред колегите кампания за безопасен интернет. Те бяха запознати с криещите се опасности в интернет мрежата, още  повече, че ние като технически университет трябва да сме най-добре запознати с този проблем, за да можем да му противодействаме. Съдействие в това отношение  ни оказа с нужните материали дирекция „Превенции” към община Варна.
            Обявили сме на интернет страницата на Студентския съвет предстоящата ни инициатива „ТУ – Варна търси талант”, като издирваме талантливи колеги от всички варненски университети.  С представянето си на съответните конкурси те ще обединят студентската общност на Варна и ще популяризират с конкурсните си изяви спечеления европейски младежки проект. Предстои ни и организацията на събитие от национален мащаб – „Студентска научна сесия”, с която много се гордеем. Тя ще се проведе през април, с изнасяне на научни доклади от студенти от цялата страна. А по основните видове спорт ще проведем вътрешни турнири, предхождащи тези от варненската Студентска универсиада. ”
            Доника Илиева предяви и исканията на Студентския съвет за съдействие от страна на община Варна и сдружението „Варна – Европейска младежка столица 2017”. И от двете институции се получиха обещания за нужната подкрепа.  

            Три наболели конкретни въпроса за университета, с чието разрешаване би могла да помогне общината с оглед на намаленото държавно финансиране на висшите учебни заведения, постави пом.-ректорът инж. Иван Русев:
            *
Нашият университет плаща на общината 105,000 лева годишна такса смет, което натоварва сериозно бюджета ни и дори е непосилна при настоящото държавно финансиране. Молим общината да направи необходимият жест да бъдем освободени от тази такса.
            * Още преди време по програмата „Региони в растеж” кандидатствахме пред община Варна да бъдат санирани трите общежития за нашите студенти. Досега не сме получили информация одобрено ли е по тази процедура санирането на поне едно от общежитията като начало. Направи ли се необходимото, това ще допринесе не само за уюта на сегашните ни студенти, а и за мотивацията на повече средношколци от страната да кандидатстват при нас.
            * За разлика от други варненски университети, ТУ – Варна е на територия извън центъра на Варна, а за хилядите негови студенти и преподаватели не е налице подходящ обществен транспорт. Това ги принуждава да се придвижват с личните си автомобили, което затруднява  финансово както  самите тях, така и университета, заради поддържането и охраната на многото му, постоянно претоварени паркинги. Това прави необходимо оптимизирането на инфраструктурата на кампуса на университета, а е свързано с много средства.
            Кметът на община Варна Иван Портних се отзова с желание за разрешаване и на  трите поставени въпроса:
            ** В общината ще се опитаме да решим поставения проблем с таксата „смет”. Аз подкрепям предложението ви, но е нужно съответно решение на Общинския съвет, като се надявам на предстояща сесия идеята да бъде одобрена, за което ще настоявам.
            ** През тази година започваме ремонт на улица „Студентска”, гранична на университета и сме готови да насочим част от инвестициите си в неговата инфраструктура. Ще ви подкрепим в начинанията ви, нужно е заедно да ги конкретизираме.
            ** Предстои   утвърждаването на нова схема за обществения транспорт на Варна на следващата сесия на Общинския съвет. Специално внимание ще обърна на автобусните линии, които трябва да оптимизират придвижването до Техническия университет. На сесията ще поставя и надявам се да решим подходящо въпроса, в съответствие с планирания нов градски транспортен ринг. На  допълнителна наша среща можем да уточним  подробностите.
              Наред с обещанието общината да отговори подобаващо на исканото от университета съдействие, кметът Иван Портних информира за приоритетите на кметството за утвърждаването на Варна като образователен център, както и за мерките да се създават   условия младите хора да се реализират успешно в града.
             От 270-те милиона общински бюджет за годината, 104 милиона ще бъдат  свързани с образованието. Академичният състав на университета остава с очакванията те да дадат възможност  добронамерените обещания от страна на общината в лицето на нейния кмет, да станат реалност.
            А несъмнено университетската студентска енергия ще се влее пълноценно в организацията и провеждането на инициативите по проекта „Варна – Европейска младежка столица 2017”, за да прибави нашият град към званието си „морска столица”, и  „Европейска младежка”.

Николай ЖЕКОВ