За втора  поредна година катедра „Растениевъдство“ отбеляза с конкурс  „Домашно произведени вина” – от преподаватели и служители в университета –своя професионален празник „Трифон Зарезан”. Преди ритуала с традиционното зарязване на лозите в учебно-опитното поле на университета, доцент Драгомир Пламенов, ръководител на катедра „Растениевъдство“ приветства гостите като отбеляза, че през настоящата 2017 година празникът съвпада с 10-тата годишнина от разкриването на специалност „Агрономство“.
      Много положителен знак за обучението в катедрата, отбеляза той, е фактът, че нейните възпитаници се реализират успешно,  работейки в български и международни земеделски компании.

Зам.-ректор доц. Тошко Петров,  преподавателката по „лозарство и овощарство” ас. Пламена Янкова и доц. Пламенов зарязват в опитното поле за плодородие.

      Празникът продължи в студентската столова „Макао“ с провеждането на конкурса за домашни вина, организиран  от катедрите „Растениевъдство“ и „Физическо възпитание и спорт“ с финансовата подкрепа на ръководството на университета. Участие в конкурса взеха 24 преподаватели и служители с хоби лозарство и винопроизводство, като вината им бяха разделени в 3 категории: червено, бяло и розе. Всеки участник предостави съответната мостра в  номерирана бутилка без име. Многообразието на божествената напитка обхващаше   сортовете „Совиньон блан”, „Траминиер”, „Димят”, „Каберне”, „Мерло”, „Сторгозия”, „Ркацители” и други. Най-много участници имаше в категорията „червено вино” с 20 мостри, следвана от категорията „бяло” – 9,  и категорията „розе” – 5 мостри.
      Дегустацията проведе независимо жури в състав: председател  д-р Калин Михов  и членове: инж. технолог Тихомир Трифонов и д-р Емил Константинов.
      Комисията  отреди първа, втора и трета награди в трите категории, с оценки според  показателите „Вкус и хармония на вкуса” – 12 точки; „Аромат и финес” – 5 точки; цвят и бистрота – 3 точки.

„… нека да са пълни чашите, нека да е дълга масата…”

След прецизни анонимни проби,   комисията обяви призовите места.
В категория червени вина:
Първо  място – за инж. Николай Найденов, докторант в кат. „ЕСЕО“ класиран с 3-те вина,  с които участва: „Каберне  Совиньон”, „Мерло” и „Пино ноар”.
Второ място – за  старши преподавател  Димитър Дяков от кат. ФВС
Трето място – за  Анна Димова от СРП.
В категория бели вина:
Първо място – за доц. Божидар Дяков от кат. „КУТОЧВП“.
Второ място – за старши преподавател  Иван  Иванов, от кат. ФВС.
Трето място – за  Ваня Колева от  отдел БИО .
В категория розе:
Първо място –  за старши преподавател Явор Несторов от  кат. ФВС.

Зам.-ректор доц.Цена Мурзова връчва приза „розе”на доц. Несторов.

Второ  място – за  инж. Пламен Петров от кат „Елетроенергетика“.
Трето място – за  Валерия Костова от кат. КУТОЧВП.

Председателят на журито д-р Калин Михов -  във възхвала на качествата на първонаграденото червено вино.

 

Победителите получиха грамоти и награди, а всички останали участници – сертификати и   символични подаръци. Честито и наздраве!

 

 Асистент Пламена Янкова