Дизайн е вторият живот на една художествена   идея, претворена в изделия на бита, промишлеността, архитектурата. Художници или инженери са преподавателите, които  подготвят дизайнерски кадри? На първо място    трябва да имат необходимата творческа нагласа. А за да отдават по-пълноценно знанията и уменията си, добре е да са се реализирали  като творци със свои художествени постижения и изяви.
             Показателни в това отношение са многобройните участия в артгалерии, изложби,  пленери, на един от преподавателите ни в катедра „Индустриален дизайн”. Завършил букурещкия Университет по пластични изкуства, специалност „Стъкло и керамика”, доц. Илия Янков   е почетен член на Съюза на румънските художници, печелил е негови награди в областта на керамиката.


Доц. Янков показва снимка на
керамичната си композиция „Духът на времето”.
Зад кадър –  курсови работи на студенти „разработка върху фаянсови плочки. 

            Доцент Янков, неотдавна в изложба на Варненската художествена галерия посетителите се наслаждаваха на Вашата необичайна като замисъл концептуална творба, наречена  „Полет”. Как се формира идеята за нея?
           
–  Преди да се реализира един творчески проект, първо трябва да го видиш в съзнанието си. Вълнуваше ме темата за полет в различните му прояви и реших да потърся графичния й образ. В такъв случай  най-напред те докосва мисълта за разперените криле на птица. Оттам пък за мен дойде и асоциацията с птичите пера. Тръгнах да ги търся и в Морската градина събрах близо петстотин в различни разцветки и размери, главно пера на гларуси. Исках да създам съответната емоция за зрителя чрез една кинетична композиция, създаваща представата за полет. За целта нанизах на рибарска корда осите на всички тези пера  и така се създаде спираловидна многоцветна структура. Но беше нужен още един, много важен елемент – движението, усещането за полет. Една провокирана технически въздушна струя реши проблема, като раздвижи композицията  и така темата „полет” придоби завършен вид.


Графична композиция върху стъкло на студентката  Кристина Янева.

            Друг пример за концептуалните ми пристрастия в изкуството беше композицията „Светлина”. От стъкларския завод в Белослав взех многоцветни отпадни отломки от производството на стъкло. Създадох подходящата връзка между стъклените парчета и пуснатата през тях светлина направи разпознаваем тематичния ми замисъл. В близко време ми предстои да дам художествен израз на идеята си от стъкло „Небесни порти”.
             – Имате разнообразни творчески изяви и с румънски колеги.
            – В град Констанца през това лято се проведе международен пленер по керамика по европейски проект.  Кураторът беше поставил тема за човешките познания, с препратки от античността към днешно или към бъдещо време. В течение на 20 дни всеки от участниците търсеше свой пластичен образ на идеята. Моята работа, която нарекох „Духът на времето”, в крайна сметка беше рецензирана като „много интелигентна”. В нея вплетох следи от археологични разкопки, от писмеността на маите, като използвах въжени връзки към концентрични керамични дъги, събиращи в себе си енергията и посланията на времето. Дъгите обграждаха извисяващ се керамичен цилиндър, вградил в себе си символична капсула на времето.  За замисъла и изработката много ми помогна предходния ми варненски цикъл „Археология”, който бях осъществил непосредствено преди пленера.
            С наши и румънски керамисти през последните години организираме   изложби в архитектурния комплекс  „Дворецът” в Балчик, показващи близката ни по дух пластична култура. Идеята ми е скоро там да проведем и международен пленер по керамика с участие на колеги от повече страни. Всяка година и във Варна организираме съвместни българо-румънски изложби.
             – Преподавате основно дисциплините „Дизайн на силикатни форми” и „Интериорен дизайн”. Какви са шансовете на възпитаниците Ви за бъдеща професионална реализация?
            
– Запознавам ги с материалите стъкло, керамика, фаянс, след което минаваме към изкуството, създавано от тези материали. Цветните витражи, които са от групата на монументалните изкуства, са приложими и много търсени за облагородяване на архитектурни пространства в сгради. За да ги създава, студентът трябва да усвои разработването на съответната архитектурна композиция с помощта на очертана от него компютърна графика. Подобни графични образи днес масово се ползват и в модерната реклама върху витринните стъкла на магазини. За целта подготвям студентите да усвояват работата с пясъкоструйна машина,   която   чрез нарушаване на гладката повърхност на стъклото позволява да се нанасят желаните графични изображения. Машината   се ползва и при поръчвани от клиенти графики върху камък, върху дърво.
            Много добри възможности за усвояване на нужните дизайнерски умения предоставят седемте ни лаборатории, трите ателиета, компютърните зали, както и лабораториите на  университетските инженерни катедри.
            С отлични  възможности за професионалната реализация на дизайнера  е и другата ми преподаване дисциплина – „Интериорен дизайн”. Основното при нея   е да се намери триизмерната композиция, която да определи как да бъде организирано едно интериорно пространство в жилище, в офис, в магазин. А това е свързано с потребностите и с вижданията на потребителя. Към тази дисциплина се отнася и авторската мебел, също често поръчвана дизайнерска задача от хора със специфични изисквания.


Интериорен дизайнерски проект за  магазин (отпред) и за жилищна площ на четвъртокурсничката Пенка Неделчева.

            Професията „дизайнер” намира приложения от създаването на красиви и функционални битови предмети, до изработването на машини и съоръжения. Мой студент желаеше да се специализира в автомобилния дизайн и спечели конкурс за магистратура в Англия. Няколко други мои и на колегите ми от катедрата възпитаници записаха магистратури в Италия и други страни. Убеден съм в доброто професионално бъдеще и на настоящите ни възпитаници.

Николай Жеков