Университетският център за развитие на кариерата и бизнесът – общи интереси, общи усилия за постигане на целите

              Отговорният към себе си студент още от ученическата скамейка  е търсил ориентири за  подходящо според заложбите и желанията си професионално бъдеще. Вече на по-високата, университетската скамейка, той  постепенно дооформя намеренията си. Но са му нужни и опитът, информираността, помощта на професионален консултант. Такъв в ТУ – Варна, е една от първите в страната кариерни консултанти, г-жа Лидия Николова, сертифицирана по международната програма GCDF. Тя е свързващото звено между студента и бизнеса, между търсенето и предлагането на работа. Посредством лични разговори, организиране на курсове, семинари, стажове, та до пряко насочване към подходящи работни позиции, тя   подпомага кариерно младите хора  през целия период на обучението им в университета.

Консултант Николова в разяснителен диалог със студенти.

              – Госпожо Николова, като медиатор в полза на студентите,  от кой учебен курс започвате да работите с тях, с оглед изискванията на фирмите?
            
– Още от първи курс. Нужно е като начало те да променят ученическия си манталитет и да си създават нови комуникативни навици. Кариерният център им помага да развиват социални умения, инициира участието им в курсове за допълнително чуждоезиково усъвършенстване, организира посещения в предприятия за първично запознаване с естеството на бъдещата им професия. 
          Към всичко това, на третокурсниците осигурявам нужната информация  за предлаганите от фирмите стажантски позиции. В какъв сектор от специалността си да започнат стажа, към каква длъжност и работно място да се насочат при избора на бъдеща професия. Така те своевременно ще са подготвени за  реалния производствен процес.
       На студентите от четвърти курс в допълнение представям предлаганите от фирмите работни места. Но за да нямат проблеми при отиването на интервю, обяснявам кой факт да изведат на преден план при написването на автобиографията си според спецификата на фирмата, как да подготвят особено трудното за тях мотивационно писмо. Дори какво поведение да спазват, как да отстояват достойнството си на знаещи и можещи, с какво облекло да се явят,  как да отговарят на въпроса ”Какво възнаграждение очаквате?” и т.н.

             – Центърът за развитие на кариерата всяка седмица организира в университета промоция на дадена фирма пред студенти.
             – Забележителното е, че в много случаи представители на тези фирми са наши бивши възпитаници или преподаватели, което е висок атестат за учебното ни заведение. Да вземем само случаите от последните седмици. Вчера изнесе нетрадиционна лекция със студенти ръководителят на софтуерната компания „Сирма Груп” АД – Варна, доц. Васил Донев, бивш преподавател в университета. Акцентира върху общите изисквания на фирмите от IT  бранша – какви знания и умения ще са им нужни. И предупреди, че не за всеки с IT диплом  възнагражденията ще са високи. А високо платени ще бъдат само  онези, които  са посещавали редовно лекции и упражнения и така са усвоили пълноценни знания.
      Преди това ни посетиха представители на фирма „Милко” ЕООД с дългогодишна производствена практика в сферата на металообработката и машиностроенето. Последваха ги инженери от френската фирма „Монтюпе” с предложения за стажантски програми на обучаващите се в съответните специалности. Пред студенти от специалностите „Корабоводене”, „Корабни машини и механизми” и „Електрообзавеждане на кораба” беше разяснена същността на кадетските и стажантски практики според изискванията на морския регистър. Участваха представители на няколко корабни компании, сред които набиращата корабни специалисти „Старгейт Маритайм” ООД, „Стамко” ООД, „Старнав” – Бургас.
         Но от своя страна и ние правим опознавателни визити в Дните на отворени врати на фирмите. Такова беше например посещението ни във „Фрапорт Туин Стар” –  оператора на летище Варна, където студентите ни от катедра „Транспортна техника и технологии” и други специалности се запознаха с организацията на работа на отделните структури, незабележими за пътниците. Бяхме в завода за сладолед на „Нестле” във Варна, където са необходими машинни и електроинженери за поддръжка на оборудването. Ръководителят на техния отдел „Човешки ресурси” разясни и изискванията по т. нар. меки умения, несвързани с обучаваните дисциплини – служебното и йерархично общуване, спазваната дисциплина на работното място, управлението на стрес и пр.

             – Какъв е замисълът на провежданите Националните дни на кариерата?
          
– Всяка година „Джоб тайгър” – компания, работеща активно с университетите, организира в седем града на страната   форумите „Започни кариерата си оттук!” През тези дни фирми от съответните региони представят на студентите позициите си за стаж и работа. От Центъра за развитие на кариерата участваме в организирането им във Варна, като наши студенти подпомагат техническата подготовка на изложението, посрещат и информират младежите, желаещи стажове или работни места, насочват ги за посещения на   фирмените презентации.
            На такива форуми особено ясно се откроява търсенето на млади инженерни кадри, притежаващи освен технически знания, още и софтуерни, търговски,   мениджърски умения. За тях вратите за подобаващо платена работа са широко отворени, особено след масовото навлизане на чужди фирми в страната, които изкупиха и преоборудваха множество закрити преди години заводи и производствени халета.

             – От какви специалности са най-търсените за работа възпитаници на университета?
           – Търсени са от цялата ни гама направления и специалности,  но най-вече машинните инженери, електроинженерите, тези по медицинска апаратура и оборудване, по автоматизация на производството, по CAD/CAM технологиите, както и от всички IT и корабни специалности.  
            Особено удовлетворително е за мен, че са много   бившите ни възпитаници, като собственика на водещата в бранша си фирма „Атанасов Клима” ЕООД, например, като изпълнителния директор на международната консултантска компания „Адастра Груп”– България и редица други наши успешни кадри, които посещават Кариерния център с оферти за работни позиции на наши студенти.
             С дейността си Кариерният център не само съдейства за професионалната реализация на студентите, но и утвърждава името на университета като съвременна, модерна образователна институция, чиито кадри намират достойното си място в живота.

Николай ЖЕКОВ