Въпросите на кандидат-студенти  получават отговор до 15 минути

    Те, тридесет и двете момичета и момчета, членове на Студентския съвет на ТУ – Варна, са избрани да представляват пред Академичното ръководство хилядите свои колеги бакалаври, професионални бакалаври, магистри, докторанти, да съдействат за решаване на техни проблеми, да инициират образователни, научни, спортни, забавни начинания. Част от тях са   и равноправни членове на Академичния съвет, а всички –  на Общото събрание на университета.
    През м. ноември т.г. на отчетно-изборно събрание на Студентския съвет бе избран с пълно мнозинство неговият нов председател, третокурсничката от катедра „Софтуерни и интернет технологии” Доника Илиева, заменяйки на отговорния пост   дипломиралия се досегашен председател.

Доника на работното си бюро  в стаята на Студентския съвет.

     – Доника, като новоизбран младежки лидер, моля, представете се пред студентската и преподавателска аудитория на университета.
     –  Завърших  математическата гимназия в Разград, а във варненския Технически избрах специалността   „Софтуерни и интернет технологии” заради  начина по който развива логическото и стратегическото мислене. Годините прекарани в гимназията и множеството извънкласни дейности ми дадоха възможност да общувам с хора с различни интереси, от които научих много. Така получих един от най-важните си уроци – да ценя силата, наречена ЕКИП. Това ме мотивира да се включа в работата на Студентски съвет и имам всички основания да се гордея с нашия екип от целеустремени колеги. Вълнуват ни събитията около нас и се стремим да имаме своя принос те да се случват по-позитивно.
     – Като пряк участник повече от година в дейностите на Съвета,  разкажете главното за тях.
     – Добре е да започна със студентските научни сесии, които са особено важно събитие за нас. Тази година проведохме сесията си през април, като от поканените да присъстват  активно участие взеха 7 университета от страната, главно с преобладаващ технически, с икономически профил, а също и с направление социален мениджмънт. Изнесени бяха 200 доклада, 80 от тях от наши студенти, предимно от областта на техническите науки. Преподаватели от съответните специалности формираха  конкурсни комисии за оценка на докладите. И накрая на специално организирания коктейл в заведението „Модера”, за добро представяне на отличилите се бяха раздадени грамоти, сертификати, ваучери за покупки от „Технополис”, като всичко беше финансирано от бюджета на нашия Студентски съвет.  Най-важното обаче е, че участващите с доклади колеги имаха уникалната възможност да разгърнат потенциала си, като бяха разработили интересуващи ги теми, невключени в преподавания материал. Бяха изчели томове специализирана литература, бяха размишлявали върху бъдещи свои разработки, бяха замисляли иновативни идеи.
     – Научната сесия е полезна за по-успешните студенти. А как да бъдат подпомагани онези, които по-трудно възприемат преподавания материал?
     – При нас постоянно постъпват нови инициативи за информираност и подготовка на студентите. Преподаването в университета е качествено, но не винаги остава лекционно време за детайлите. Затова наскоро учредихме отдел „Учебна дейност”, чиято задача е да организира колеги от по-горните курсове, които чрез семинарни форми да предават знанията си на желаещи от началните курсове. Убедени сме, че това ще подобрява резултатите им, ще сплотява, ще мотивира.
     – По какъв начин помагате и на бъдещите си колеги кандидат- студенти?
     – И в сайта на университета, и в официалната ни страница във Фейсбук е поместена информация за ориентиране на тези бъдещи колеги – за специалности, за начини на кандидатстване, процедури, такси, за студентския живот тук и т.н. Но наред с това постоянно отговаряме на вълнуващите ги въпроси чрез опцията за изпращане на съобщения, както и пряко чрез телефоните на Студентския съвет, които са дадени в сайта. Също чрез посочения имейл, чрез Фейсстраницата ни. Чрез нея, дежурни наши членове отговарят до 15 минути на всеки въпрос, дори през лятната ваканция.
     – Младостта е свързана и с физическата  активност, със спорта.
     – Организираме пролетни и есенни турнири по футбол, волейбол, баскетбол, тенис на маса. Планираме и други спортни дисциплини. Колко голям е интересът към тези изяви можем да съдим дори само от факта, че на футболния турнир през октомври мериха сили 24 отбора на студенти от университета. По идея на катедра „Физическо възпитание и спорт” от няколко години  се провежда и състезанието „Стронг мен” по атрактивни дисциплини за силните ни момчета, съответно в лека и тежка категории. Конкуренцията през тази година беше при рекорден брой участници.
    За момичета чрез кастинг ще организираме и учредим Клуб на мажоретките. Участничките в него, освен досегашното дефилиране на манифестации за 24 май, ще забавляват публиката и при различните спортни състезания. Поради многото желаещи, предстои да учредим и Клуб за народни танци с редовни занимания в зала „Хореография” на Учебно производствената база. Ще ги водят двама художествени ръководители. Междувременно организираме и забавления по повод традиционни празници, а отскоро и за Хелоуин.
    – Но младостта понякога е свързана и с недопустими грешки и увлечения.
    – За съжаление. Но за да сме полезни, със съдействието на дирекция „Превенции” на община Варна организираме помощни кампании за запознаване с трафика на хора, с безопасността в Интернет, с анти HIV/СПИН проблемите и т.н. Имаме и възможност за организиране на безплатни здравни лабораторни изследвания в университета.
    От друга страна, много съпричастни колеги проявяват добрата воля да даряват безвъзмездно кръв за нуждаещи се.  Два пъти годишно успешно провеждаме акцията „Спаси живот”.
    – Как помагате при евентуални случаи на нарушаване правата на студентите?
     – В това отношение имаме отличното разбиране и съдействие от страна на ръководството на университета. В съответствие с правилниците, членове на Студентския съвет са вземали участие в промяната на учебни планове при сигнали от студенти, че те не са актуализирани с най-новите научни постижения. Случвало се е и отношението  на някои преподаватели към студенти да не отговаря на изискванията. В такива случаи със съдействието на декани, на ръководители катедри, сме разрешавали проблемите.
    –  Предвиждате ли концертни изяви под открито небе в кампуса на университета?
     – По-важно е наши колеги да ни забавляват с изпълнителските си и художествени заложби, а не само външни утвърдени имена. За предстоящата 55-годишнина на университета подготвяме вечер на талантите, с намерението тя да стане традиционна. С кастинг за излъчване на най-добрите студенти в това отношение, ще подберем певци, инструменталисти, хумористи, поети, художници. И те могат да бъдат  подгряващото встъпление за участия и на популярни български изпълнители.
     – Какво бихте искала да кажете на бъдещите си колеги, днешни средношколци?
     – Елате при нас, за да се подготвите като успешни професионалисти. Не само ще получите актуални знания, но ще имате и интересен студентски живот.  

Николай ЖЕКОВ