Посещението на зам.-министъра на образованието и науката проф. Костадин Костадинов

Един голям български учен със световна значимост (по стечение на обстоятелствата и зам.-министър на образованието и науката) бе на академична среща в нашия университет. Проф. Костадин Костадинов е професор по роботика и мехатроника, доктор по приложна механика. Участник е в управляващите комитети на ЕС-проекти по редица програми, както и на двустранни българо-германски изследователски и индустриални проекти. Удостоен е с награда на НАТО в областта на роботите за микробиологични приложения. Има златен медал от Пловдивския технически панаир 2014 за работата си върху робот за инвитро оплождане. В областта на роботиката е специализирал във Франция и Германия. Автор на уникални патенти, част от тях за разработките, свързани с роботи за инвитро оплождане и генни операции.

Преди да изнесе пред преподаватели и студенти новаторската си лекция за микро- и нанотехнологиите, срещите на проф. Костадинов в университета започнаха с пресконференция за варненските журналисти. Изказаните мнения, въпроси и отговори се обединиха около определението на ректор проф. Фархи – „Целта ни е взаимно да търсим решения на проблемите във висшето образование”.


На пресконференцията (от дясно наляво): проф. Костадинов, проф. Фархи, доц. Маринова.

„Въпреки че средствата от Фонда за научни изследвания са намалени от 23 на 18 милиона, при правилно използване те не са малко – заяви проф. Костадинов. – Фондът ще финансира приоритетните за България области, дефинирани в научната и иновационна стратегия за интелигентен растеж „България 20/20”. Тя е приета от Министерския съвет и в момента са одобрява от Европейската комисия. А разчитаме и на фондове като „Еразъм”,

можем да се включваме и в научни програми на НАТО,

включително от областта на социалните науки. Новата оперативна програма е на стойност 600 млн. евро и е насочена към 4 приоритетни области:
* информационни и комуникационни технологии
* креативни (културни) и рекреативни индустрии
* мехатроника и чисти технологии
* биотехнологии и качество на живот
Трябва да заложим повече на културната индустрия – подчерта професорът, – защото 9–10 на сто от БВТ на много европейски страни се създава от нея.“
В отговор на въпрос за научните изследвания в университетите проф. Костадинов обясни, че 4 софийски университета са водещи в страната в това отношение. Следва ТУ – Варна, който единствен във Варна развива такава дейност. В иновативно отношение обаче нашият университет е най-активен от всички и като участие се явява лидер в Националния фонд. Той е единственият в страната, създал клуб на световната организация „Ай ТрипълИ” за обмен на информация по нови технологии и модернизация на обучението (във факултет „Електроника”). „За да създаваме стойност, подчерта професорът, не е нужно да правим големи изследвания и да се приключи дотук. Можем да заложим на по-обикновени научни изследвания, но те винаги да стигат до иновации.”


Проф. Костадинов (вдясно от проф. Фархи) дава висока оценка на качествата на университетската лаборатория по мехатроника

Особено внимание проф. Костадинов отдели и на колежанското образование: „За съжаление, връзката между средното и висшето образование е прекъсната. Някои колежи сами се причисляват към висшето образование без основание. А нямаме междинни колежи между двете образования, които да са само за професионално обучение. При това все повече се търсят майстори, добри специалисти за стругове, фрези с ЦПУ управление. Те са много добре платени. Защо е нужно да учат 4–5 години?”
Естествено беше журналистите да поставят и въпроса за

скандала от предния ден за студентските практики по фалшиви договори

Телевизия НОВА бе излъчила предаване за неправомерно получени пари от някои студенти в някои университети, включително ТУ – Варна. Отговорът бе на ректор проф. Овид Фархи:
„ По този въпрос ние нямаме притеснения – обясни той, – защото бяхме първите, които уведомихме прокуратурата за проблема. Отдавна съм подписал заповеди, с които 21 студенти трябва да върнат взетите пари. Заповеди съм подписал и за отговорните длъжностни лица, съответно да си понесат отговорността. Общият процент нарушения, който открихме при нас, е 0,1 на сто. На такива практики изпращаме около 2000 студенти и от тях 21 имат проблеми. Съществен пропуск на проекта, създаден в София, е, че не са огледани добре договорите на т.нар. представители на университетите, които контролират изпълнението. Понеже не са им предвидени командировъчни, те извършват проверките по телефона. А това дава възможност да бъдат мамени. Срещу фалшификациите трябва да се борим непрекъснато. И ние като академично ръководство, щом открихме измамната схема, веднага сезирахме прокуратурата. Сега тя трябва да изясни къде са отишли парите, кой е бил мозъкът на престъпната схема. Част от документите за фирмите по такива договори стоят в информационната система на министерството и никой отвън не може да ги пипне. Вероятно там са подправени. А знае се, фирмите обявяват предмета си на дейност – от скромни производства и услуги едва ли не до строеж на космически кораби. Би трябвало тези фирми да бъдат регистрирани в браншови организации, за да се знае с какво действително се занимават. А не да съдим от съдебните им регистрации. Колкото до твърденията за откраднати десетки милиони, те са силно преувеличени. Сумата е около 16 000 лева, но това не омаловажава неправомерните посегателства.”
Коментарът на зам.-министър проф. Костадин Костадинов по повдигнатия въпрос бе, че случилото се трябва да се приеме като обратна връзка, за да се подобрят правилата и механизмите за мониторинг върху оказалите се уязвими разплащания по студентски практики. Накрая той сподели и основните въпроси около

работата на министерството, свързана с дуалното образование

Неговите предимства, каза той, са в много добрата спойка между икономика и образование. Младежите ще се обучават по нови правила в професионални училища и ще работят едновременно в съответни фирми. Целта е своевременно да придобиват по-добри практически умения, допълвани от теоретични знания. Предвидено е като начало да се определят няколко специалности за този вид обучение в различни градове,за предварително експериментиране на дуалното образование. Това ще бъде решено в най-близко време.”

Николай ЖЕКОВ