Репортаж от магистърска дипломна защита в специалност „Топлотехника”

Студентите и преподавателите в семинарна зала 320 МФ са в оживено очакване. Но петте момичета и момчета не показват особени признаци на предизпитно безпокойство, въпреки че предстои отговорен акт за бъдещето им – защита на дипломна работа. Видимо са уверени в себе си, защото зад гърба им вече са не само усвоените знания в учебния процес. Перспективната специалност е дала възможност на всеки от тях още от студентските години да работи при добро заплащане в някоя от фирмите на ресора. Дори двама са управители на специализирани фирми.

Алекси Люцканов е управител на фирма „Алто Клима” ООД за инженерингова и проектантска дейност в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията. Фирмата дава препитание на 15 души, трима от които са се дипломирали в ТУ – Варна. Дипломната работа на Люцканов е „Сравнителен анализ на резултатите от измервания на коефициентите на топлопроводност на топлоизолационно покритие АКТЕРМ”.

 

 


Емил Атанасов е управител на фирма „Атанасов клима” за климатични, вентилационни, отоплителни и соларни инсталации. Фирмата наема изпълнители според сезона. Дипломната работа на Атанасов е „Сравнителен анализ на вакуумно-тръбни и плоски слънчеви колектори”.
Другите трима защитили през този ден дипломанти (предишния ден в същата специалност са защитили шестима) са работещи момчета и момичета в различни фирми. Удовлетворени са от професионалната си реализация.

 Тина Кузова вече втора година е проектант във фирма „Газкинетикс” ООД за проектиране и изграждане на газови и отоплителни инсталации. В дипломната си работа „Топлинен анализ на енергоспестяваща сграда с биопокривна конструкция” е заложила е на едно твърде актуално в последно време направление – топлоизолацията на сгради. Особено внимание е отделила на все още малко популярните у нас методи на топлозащита: „нискоенергийна сграда” и т.нар. зелени (растителни) покривни изолации. Нискоенергийната сграда е предварително проектирана и изградена с разчети за 50 на сто по-малък от обикновените жилища отоплителен разход на енергия. Този съвременен тип строителство се е наложило във всички развити страни, както посочи дипломантката, поради големите си преимущества. То не само води до значителни икономии в потреблението на енергия за отопление и създава по-добър комфорт, а щади и природата.
„Зелените покриви са живи пространства с растения, които задържат въздействието на слънчевите лъчи – е обобщила в дипломната си работа Тина. – Засадени са върху почвен слой и са предвидени за интензивно и екстензивно покривно озеленяване. Озеленените топлозащитни плоски покриви при интензивното озеленяване са с богата композиция и са подходящи за посещения с цел отдих сред растителност. Засадените растения трябва да се поливат и поддържат периодично, което налага изграждането на дренажна система.
Всички други покривни зелени варианти са в по-малка или по-голяма степен изява на т.нар. екстензивно покривно озеленяване, което е плоскостно и леко, като включва определен набор от растения и специални ограничения в използваните субстрати. Предимствата му са, че е по-евтино, по-малко натоварващо сградата, лесно се поддържа и, следователно, е с по-големи възможности за масово приложение. При екстензивното озеленяване се използват многогодишни растения, които сами се поддържат, и единственото изискване е правилно да се засаждат.”
– А на покривите могат ли да се засаждат зеленчуци? – се чува глас за разведряване на изпитната обстановка.
– Е, по принцип би могло…


Зелена покривна топлоизолация

Росица Златева е колежка на Тина в „Газкинетикс” и е разработила дипломна работа също с много актуално приложение. Подсказва го самото й заглавие – „Хидравлични пресмятания на магистрален газопровод”. Росица е разработила в детайли темите за същността и произхода на природния газ; за химико-физичните свойства на горимите газове; за транспортиране на природния газ с танкери, тръбопроводи, морски газопроводи. Особено любопитна е разработката й „Методи за полагане на тръбопроводи по морското дъно”. Разгледани са етапите на работа – от нареждането на тръбите върху борда на тръбополагащия кораб до заваръчните станции за захващането им и заключителния контрол върху изпълнението.

 


Иво Тотев е проектант във фирма „Климамаркет Ефендулов” ЕООД за продажби и монтаж на продукти за климатизация и отопление. Разработил е дипломната работа „Лабораторен стенд за изпитване на топлинни слънчеви колектори”.
„В лабораторния стенд – обяснява той при защитата си – е използван слънчев колектор със селективно покритие. Алуминиевата рамка е проектирана да издържа на сурови климатични условия. Предпазното стъкло е…”. Следват подробни и прецизни изчисления и формули, разбираеми само за специалистите в тази област.

Според установените правила държавната изпитна комисия в състав доц. д-р Илия Хаджидимов, ръководител на катедра „Топлотехника”, доц. д-р Атанас Мирчев, доц. д-р Даниела Чакърова, доц. д-р Стаменка Атанасова, доц. д-р Пенка Златева, гл. ас. д-р Ирина Павлова се оттегля на кратко съвещание.


Част от изпитната комисия: доц. Златева, доц. Хаджидимов (в синьо), доц. Мирчев

Пред завърналите се в залата дипломанти членовете на комисията посочват конкретните си забележки върху елементи от разработките им, както и положителните им страни:
*точни формулировки на целите и задачите
*коректно изпълнена инженерна разработка
* добра работа с програмни продукти
* сполучлива организация при провеждане на експериментите и др.

В заключение комисията обяви: „Всичките петима дипломанти са изпълнили отлично инженерните си задачи и поради това защитават с отличие придобиването на образователна степен „магистър””.

В днешния динамичен свят, който все повече разчита на природния газ, на газопроводите, на слънчевите и ветровите ресурси, на топлоизолиращите средства, пред петимата млади специалисти се открива широко поле за професионална реализация.
Да им пожелаем отлично бъдеще, чиито основи положиха успешно във варненския Технически университет.

Николай ЖЕКОВ