Сиво Даскалов от „Софтуерни и интернет технологии” спечели в София
почетния приз за 2014 г. в една от най-престижните категории

На 2 декември м.г. третокурсникът Сиво Даскалов е в ТУ - Варна, където работи над контролното си упражнение по „Технология на софтуерното производство”. Минути по-късно бърза към община Варна, за да му бъде връчена от кмета на града Иван Портних годишната поименна награда на общината за изявени студенти в областта „Сигурност и отбрана”.
След часове младежът е във влака за София и на другия ден по обяд вече е в Националния политехнически музей. В присъствието на президента на България Росен Плевнелиев, на видни наши общественици и експерти и на китайския посланик в София г-н Уей Дзинхуа, директорът на китайската компания „Хуауей Технолоджис България” г-н Руки Янг го награждава с финансова премия и покана за двуседмично посещение в Пекин и Хонконг. В Хуауей в Китай, световен доставчик на решения за информационни и комуникационни технологии, Сиво ще може да се запознае с най-новите тенденции в развитието на IT сферата.
Вечерта на същия ден той е във Военния клуб в София. Кметът на града Йорданка Фандъкова му връчва грамота за отличието „Студент на годината” в категория „Природни науки, математика и информатика”, както и покана за стаж във фирма „Империя Онлайн” ООД.


Награждаването при президента, китайските представители и космонавт Георги Иванов.

– Как се чувства един млад човек в толкова наситени дни, Сиво? С какво ги заслужи?
– Почувствах ги като доказателство, че положените усилия се възнаграждават. И като признание за мен и за професионалните качества на моите преподаватели. Толкова богати на изживявания мигове! А заслугите ми са плод на системно усилие да усъвършенствам онова, което е генетично заложено в мен и което ми носи удовлетворение. Така още от първи курс започнах да печеля златни, сребърни, бронзови медали от републикански олимпиади по математика, по компютърна математика, по програмиране. Бях удостоен също с поименната стипендия на университета, дарена от инж. Стойно Пенев за научни и творчески изяви и отличен успех. Добри отзиви получавах и за докладите си в национални и международни конференции.
– Обикновено ученици, а и студенти, които не блестят със знания и добри оценки, си „отмъщават” на отличниците с хапливото „зубър”. Как би отвърнал на такива закачки?
– Още от трети клас тренирам карате и стигнах до т.нар. „кафяв пояс”. Разтоварвам се и с тенис на маса, с фитнес, посещавам оперни и театрални спектакли, включвам се в доброволчески дейности и т.н Всичко това, мисля, е отрицание на понятието „зубър”. „Рецептата” ми за добро усвояване на учебния материал е пълната концентрация в лекционната зала, за да се осмисли и запомни материала още там. Много е просто – трябва само да изградиш отговорност към себе си, за да вървиш напред. И като ученик, и сега като студент поради тази причина не ми се е налагало да уча вкъщи, освен за изпити. Затова мога да се забавлявам както намеря за добре. Винаги съм търсил добрия баланс за организация на времето и на потребностите си. Така намирам достатъчно време и за общуване с любимите хора – семейството, приятелите, любимото момиче Жанина. Въпреки че следва две висши в Икономическия Университет–Варна, и спортува активно, тя също намира добрия баланс в живота.


Кметът на София Фандъкова връчва на Сиво отличието „Студент на годината”.

– Освен награди със сигурност си получавал и подаръци. Кой от тях е най-значим за теб?
– За 16-ия ми рожден ден двете ми сестри ми подариха 3-месечна карта за фитнес. Това се оказа не само подарък „здраве”, а култивира в мен отговорност и дисциплина.
Извънредно много дължа и на родителите си. Като капитан далечно плаване баща ми не можеше да ми отделя достатъчно време, но майка ми с много любов и търпение култивираше в мен стремежа сам да се изграждам като личност.
– С отличния си успех във варненската Математическа гимназия и с получената в катедрата добра подготовка по програмиране би могъл да следваш и в чужбина. Кое наклони везните в полза на ТУ – Варна?
– В гимназията бях усвоил математически, алгоритмичен, така да се каже, начин на мислене. И желанието ми беше да се усъвършенствам като програмист. Прегледах сайтовете на редица български и чужди университети и много ми харесаха програмата, дисциплините на специалността „Софтуерни и интернет технологии” във варненския Технически. Съдържаха онова, което считах за нужно, без нищо излишно за една софтуерно насочена специалност. А някои университети предвиждаха няколко вида математика само за първия семестър. Не си ли усвоил в гимназията тези знания, не можеш да го направиш за един семестър. В други университети с програмистки специалности се изучаваха, излишно според мен, биология и химия. Защо?
Още през първата година на следването си разбрах, че съм направил правилния избор. Тук срещнах изключително добри и всеотдайни преподаватели като доцентите Карова, Матева, Николов и всички останали, които са ме мотивирали за допълнителна работа като участия в олимпиади и научни конференции. Много често го правеха и с цената на личното си свободно време. Доц. Карова ме въведе в сферата на изкуствения интелект, и по-конкретно в генетичните алгоритми, което доведе до настоящата ми любов – невронните мрежи. Заинтересуваха ме криптографията, компютърната графика, виртуалната реалност и създаването на игри. Ако не се злоупотребява с игрите, те биха могли да развиват в децата редица способности като адаптивност, лидерство, работа в екип, комуникативни умения и, разбира се, усвояването на английски език.


Сиво и приятелката му Жанина.

– Известно е, че държавната субсидия за университетите е крайно недостатъчна, а IT секторът постоянно усъвършенства материалната си основа. Обновява ли се тя в университета, адекватни ли са програмите за обучение?

– Бях свидетел на големите усилия на членове на катедрата ми и на ръководството на университета да осигурят нови мощни компютри за някои от лабораториите. Така много се улесни практическата ни работа при упражненията.
В IT сферата непрекъснато се създават нови платформи и компютърни езици, които е непосилно да се добавят и изучават в университета. Според мен това дори е излишно, защото по-важни са принципите в програмирането и хардуера, а останалото е конкретика в синтаксиса на отделните езици.
От важно значение са създадените контакти със специалисти и колеги в университета или чрез университета. Има и голям обем достъпни материали от световни университети в Интернет. При сложен проблем, най-естествената реакция за един IT специалист е да се обърне за решение към „чичко Гугъл”. А отсяването на нужната от съмнителната информация е умение, което се развива в практиката.
– Как планираш професионалното си бъдеще?
– Още не мисля за месторабота, а краткосрочната ми цел е да се изградя като добър специалист и желан кадър за бизнеса. Категорично съм решил бъдещето ми да е в България. Другото е един вид бягство от самия себе си, от неизползваните по собствена вина възможности. Смятам, че в страната ни има достатъчно условия за реализация на активните и амбицираните.

Николай ЖЕКОВ