И тази година ТУ – Варна, заяви ярката си позиция във висшето образование

Празникът на светите братя Кирил и Методий във Варна бе ознаменуван на площад „Св. св. Кирил и Методий” с камбанен звън и последвало шествие по централните улици и площади на града като свещен символ на българската просвета и култура.
В началото във вдъхновен поход се понесе младата енергия на децата и юношите от 70 варненски училища, подсказвайки с експлозии от възторжени възгласи, с усмивки, с балони амбициите на младата ни смяна за знания и успехи. Вдигнати върху училищните транспаранти шестваха предостойните имена на български възрожденци и патриоти, отдали сили и живот за свободата и духовната култура на България – Христо Ботев, Васил Левски, Георги Раковски, Петко Славейков, Найден Геров, Никола Вапцаров . . .


Колоната на основно училище „Св. св. Кирил и Методий”.


Преминават учениците на СОУ „Димчо Дебелянов”.

Начело на висшето образование дефилира колоната на инженерната просвета и на научния потенциал на града – неговият 52-годишен Технически университет. Колоната по право се водеше от академичното ръководство на университета начело с ректора проф. д-р Овид Фархи, със зам.-ректорите доц. д-р Мария Маринова – „Учебна работа”, Христо Скулев – „Наука и научноприложна дейност”, Велко Наумов – „Международно сътрудничество и евроинтеграция”, Росен Василев –„Акредитация и развитие”, председателят на Студентския съвет Деница Радева. Следваха преподаватели от 6-те факултета, членове на студентските клубове „Шел екомаратон”, „Клуб по роботика и мехатроника”, „Студентски морски клуб”, „Клуб Еко:логично”. . .


Дефилира Техническият университет – Варна.


Гордо разветите флагчета и балони на университета.


Студентски клуб Шел екомаратон с най-новото си автомобилно творение

Над множеството, изпълнило централните улици на Варна, за да почувства величието на празника на българската просвета и култура и на славянската писменост, се извиси гласът на диктора от високоговорителите:
„Минава колоната на варненския Технически университет, вторият по големина технически университет в България. Техническият ни университет има подписани договори за взаимно сътрудничество със 120 чуждестранни университета. В него се обучават над 7000 български студенти и около 500 чуждестранни студенти. Обучават се и над 200 български и чуждестранни докторанти по 32 акредитирани специалности и над 50 магистърски програми в съответствие с европейската система за трансфер на кредити. . . Честит празник!”


Деканът на ФМНЕ доц. д-р Николай Минчев е понесъл на рамене своята прелестна Радост, може би академично бъдеще на университета.

Часове наред улиците и площадите на Варна бяха огласяни от вечния за България училищен химн на Никола Михайловски и Панайот Пипков „Върви, народе възродени”. Надеждата е химнът да кънти в душите ни не само на празник, а народът ни да върви, да върви напред и постоянно да възражда изконните си духовни ценности.
Озвучаваше родовото ни самосъзнание и песента на П.Р. Славейков и Емануил Манолов „Татковина”: „…Мили ми са планините и на север, и на юг, драги ми са равнините, набраздени с наший плуг...” Плугът, с който орем днес, за да имаме хляба и достойнството си, е дълга верига от технически усъвършенствания през времето. В тази верига е вплетен и достойният труд на 50-те хиляди висши специалисти, създадени в университета като професионалисти през полувековната му история. Във веригата на техническото творчество е вложена и богатата материална база на университета от сградни корпуси, от стотици лаборатории, производствени работилници, спортни съоръжения.
Нека за празника си пожелаем да вървим към светли бъднини със знанията, уменията и труда си. А изложбата със слайдове „Св.св. Кирил и Методий и държавата на духа” в 3 корпуса на университета нека да превърне празника на просветата и културата в успешни делници на образованието и науката.

Николай ЖЕКОВ