В битки за добро представяне на софийски ринг излязоха Котоошу, Владо Въргала, Минотавъра

Зад екзотичните имена на създадените от студентите ни роботи са скрити инженерната подготовка, находчивостта, изобретателността на младежи от факултет „Изчислителна техника и автоматизация” на ТУ – Варна. През март т.г. в разстояние само на 20 дни те имаха 2 важни робоизяви в София, на които се представиха достойно.
Първото им участие по същество беше национално студентско, включващо и ученическо състезание по роботика, проведено в Интер Експо Център - София, с основен организатор Робо Лига България. Състезанието бе част от младежкия кариерен форум „Аз, инженерът” с представителство на 15 наши и чужди технологични компании и институти. Такъв респектиращ формат показва нарастващите нужди на индустрията от квалифицирани кадри и добрата оценка за качествата на младите ни специалисти. На семинара участниците са презентирали изобретенията си и са ги демонстрирали на свои щандове.

Нашите студенти Ростисав Русев – четвърти курс „Автоматизация на производството”, Васил Колев – четвърти курс „Компютърни системи и технологии” и Дилян Станков – втори курс „Роботика и мехатроника” не само са се представили отлично на робосъстезанията, а са показали на щанда на клуба свои разработки при голям интерес. Създали са полезни контакти с наши и чужди фирми, между които студентска от от Хонк Конг за печатни платки, турска за металорежещи машини. Споразумели са се за действия във взаимна изгода, като ще могат да ползват лазер на турската фирма за по-качествено изграждане на хардуерната част на роботите.
Състезанията по следване на линия, мини сумо и излизане от лабиринт са се провели в първия ден от тридневното участие на момчетата.
„Мерихме сили в Експо Центъра най-добрите 8 университетски и 3 ученически отбора от страната – разказва Ростислав Русев. – Участвахме и в трите обявени състезателни дисциплини за роботи. В „следване на линия” с двата си робота спечелихме първото и второто място съответно с 67 и 69 сек. в два поредни опита от 3 обиколки, като се засичаше общото време. Противниците ни дадоха много по-слаби времена. Помогнахме си и тактически – според резултатите на противниците успявахме за секунди да си пренастроим подходящо софтуера.”
„В мини сумото се състезавахме 10 отбора с по няколко робота – обяснява Васил Колев. – Нашият клуб се представи с два робосумиста, като единият се класира на трето място. Другият, е случва се и това, беше избутан от ринга. Интересното е, че отличията, които получихме бяха във вид на купони. Те са за необходими покупки от интернет магазина „Роботев” в София, който търгува с американски части за роботи.”
„С третия ни робот „излизане от лабиринт” само през тази година имахме 4 спечелени състезания в София, Габрово, Варна. Много е добър – споделя Делян Станков. – Но този път нямаше шанс. Мисля, че получи повреда при транспортирането по влака от Варна. Важното е, че знаем какво да му подобрим за други участия.”

Васил Колев, Дилян Станков и Ростислав Русев (от ляво надясно) със спечелените купони за покупка на робочасти

Второто изпитание на Клуба по роботика и мехатроника е на организирания от ТУ – София, Ден на роботиката. Там роботът на клуба „Минотавър” е спечелил първа награда за преминаване през 3D лабиринт, а вторият робот за дисциплината, „Владо Въргала” се е заинатил и напуснал състезанието. В дисциплината „следване на линия” клубът е завоювал втора награда.
Както и при предходния форум в софийския Експоцентър, състезанията между роботи са били съпътствани и от презентации. На тях председателят на Клуба ни Мехмед Мехмедов и Ростислав Русев представят разработеният си проект за автономна мобилна роботизирана платформа поддържаща чистотата в административна сграда. Другата презентация на Клуба е била лична разработка на неговите членове Диян Славов и Али Уали – автономен манипулатор реализиран на база видео обработка на изображения получени от уеб камера.

Членове на клуба не само се подготвят с помощта на ас. Вилян Петков(в средата), но в дни на „отворени врати” запознават с дейността си ученици

За спечелените награди – поздравления за знаещите и можещите ни момчета. Но не по-малко важното е какво можем да очакване нататък. Краткото обяснение е на техният консултант, младият асистент в катедра „Автоматизация на производството” Вилиян Петков: „Най-близо до окончателна нова реализация на клуба е прототипът на робот прахосмукачка. Той може да бъде демонстриран още на първата предстояща проява за студентски постижение в областта на роботиката. Катедрата спечели проект по европейско финансиране за специализирана роботехника. Това е симулация на поточна производствена линия с мобилни роботи и ръка манипулатор, които ще могат да ползват не само студентите от специалност „Роботика и мехатроника”. Характерното за възпитаниците на тази катедра е, че техният първи за университета випуск вече е почти трети курс. И предстои от фазата на общите инженерни науки студентите да преминат във фазата на специализирани знания по роботика и мехатроника. А това е заредено с много нови знания и постижения за тях.”

Николай ЖЕКОВ