* Фирма ASIC Depot в помощ на учебния процес на университета
* Каква е социалната програма за IT студенти на фирмата

При представянето на новата модерна лаборатория по FPGA (препрограмируеми логически матрици) на катедра „Компютърни науки и технологии” фирмата дарител в лицето на нейния управител Ейтън Коен изрази удовлетворението си от сътрудничеството между ASIC Depot и близките до дейността й университетски звена. Фирмата от 6 години е базирала дейността си в България и от година – във Варна.
Традиционната лента за откриването преряза зам.-ректор доц. д-р Мария Маринова, която благодари сърдечно на г-н Коен за дарителския акт, включващ 10 модула тип Field-Programmable Gate Array

Лентата е прерязана от доц. Маринова (с бакърчето), традиционното „Да върви по вода” е изречено от г-н Коен (вдясно), нататък са делата.

Все повече български момичета през последните години се ориентират към инженерните и компютърните специалности, завършват висшето си образование успешно и също тъй успешно стават работещи момичета по специалностите си. В съзвучие със споменатия факт разговорът за новата лаборатория се проведе с три компетентни дами: мениджърът „Човешки ресурси” на ASIC Depot Славена Лазарова, ръководителят на катедра КНТ доц. д-р Надежда Рускова и доц. д-р Слава Йорданова от същата катедра.

Г-жа Славена Лазарова: ASIC Depot е център за дизайн и верификация, който е специализиран в програмирането на интегрални схеми със специфично приложение, в проучвания и разработки. Предлага уникален подход за постигането на първокласни силициеви полупроводникови устройства. За шест години се наредихме сред най-добрите в сферата. Работим с едни от най-изявените международни експерти, участваме в значими и сложни проекти.
Разработваните от нас приложения са с много високо ниво на интеграция на логика върху минимизирани размери. Създаваме ги на софтуерно ниво с използване на компютърни симулатори и езици за описание на хардуер. Етапите на разработка са дизайн и последваща верификация. Разработените от нас проекти се реализират като част от продукцията на едни от най-големите полупроводникови компании – някои от тях са в Топ 5 на производителите в света и са базирани предимно в Силиконовата долина в САЩ.

Доц. Надежда Рускова: Преди политическите промени имахме добре развита компютърна индустрия – Завод за запаметяващи устройства, Завод за персонални компютри в гр. Правец, Завод за печатни платки, Завод за терминални устройства и много други. Заводи за електронна и компютърна техника имаше почти във всеки по-голям град в България. Имаше и институти като Централен институт по изчислителна техника, Институт по микропроцесорна техника. Учебният план на тогавашната специалност „Изчислителна техника” бе насочен към подготовката на кадри за тази промишленост и по-голямата част от него беше за т.н. апаратни (хардуерни) дисциплини, подготвящи студентите за проектиране и разработка на цифрови и компютърни устройства с различно ниво на функционалност. Но след като тази промишленост у нас се срина, хардуерът стана непривлекателен за изучаване, защото студентите нямаше къде да намерят поле за изява. И обучението по дисциплините с апаратна насоченост на компютърните специалности значително се сви.
Затова сега сме много доволни, че в България започват да работят фирми като ASIC Depot, които да съживят интереса към хардуерната промишленост и университетско образование. Така нашите възпитаници все повече ще виждат перспектива в проектирането на хардуерни устройства. С тази цел организираме нови хардуерно ориентирани учебни дисциплини от типа на „Работа с програмируема логика и програмируеми матрици”. Дисциплината ще бъде избираема за четвъртокурсници и магистри.
Всъщност, контактите на университета с ASIC Depot датират от няколко години. Като начало фирмата заработи с факултет „Електроника”. Но специалността ни „Компютърни системи и технологии” е по-комплексна по отношение на компютърната грамотност – дава не само хардуерни знания, но и значителни умения по програмиране. Това предоставя възможности за по-успешно усвояване на работата със сложни програмни системи за автоматизирано проектиране и тестване на цифрови устройства.

Доц. Слава Йорданова:
Ценното при дарените ни FPGA-платки е, че могат да бъдат многократно препрограмирани.Произведени са празни и в тях на всяка клетка може да й бъде зададено да функционира по определен начин. Това дава възможност на студента да прави дизайн на схемата, да я описва чрез код в съответното устройство и то да поддържа същите функции като на реален чип. Специфичното е, че след това зададеното се нулира и друг студент може да извършва същите действия. Много е подходящо за нашите учебни потребности. Така студентите ще могат да минават на по-високо ниво на абстракция. От четвърти курс вече ще са завършени инженери и ще са в крак с новостите в хардуерната област.

Доц. Йорданова, доц. Рускова, г-жа Лазарова

Доц. Рускова:
Новооткритата лаборатория е с финансов принос и на катедра КНТ чрез постъпления от магистърското обучение, както и чрез средства от проекти по фонд „Научни изследвания”. С тези средства обновихме 10 компютърни конфигурации и закупихме нови цифрови осцилоскопи. За лабораторни упражнения ще се ползват и устройствата, разработени от доц. Слава Йорданова, за изследване на работата на интегрални схеми с ниска степен на интеграция, върху които се гради компютърният базис. Разполагаме и с редица други необходими измервателни уреди.

Г-жа Лазарова: ASIC Depot поддържа политика на социална отговорност за подпомагане на българските университети,защото дейността й зависи от подготовката на бъдещите кадри. Над 100 инженери работят в дизайн центровете на фирмата (освен във Варна такива има и в София, в Пловдив) и те са продукт на българското висше образование. В частност, завършилите в ТУ – Варна, са реализирани изключително успешно в ASIC Depot. В момента в дизайн центъра във Варна работят 18 инженери, като част от тях все още са студенти в ТУ-Варна. Естествено е фирмата да се отблагодарява подобаващо на университета за качествените кадри.
В бъдеще предвиждаме стипендии за добре представящите се, награди за отличниците, спонсорства при провеждане на олимпиади. През април т.г. организираме Дни на отворените врати, по време на които студентите ще могат да се запознават с конкретните разработки от наши колеги. Имаме и стажантска програма за студенти от втори и трети курс. Тя е изключителна възможност за тях, защото след като един третокурсник проведе 2-месечен стаж, ще е напълно подготвен за предизвикателствата на новата дисциплина на катедрата и работата с FPGA в четвърти курс. Това ще му предостави добра основа за разработването на интересен и иновативен дипломен проект. Наши специалисти могат да подпомагат тези дипломанти и в качеството си на външни ръководители.

Николай ЖЕКОВ