След задълбочена изследователска работа по поръка на община Варна журналистът Петър Герчев издадe сборника „История на спорта във Варна през годините на три века”, съдържащ 750 илюстровани печатни страници. За начало на организираната спортна дейност в града е приета 1894 година, когато учител по физическо възпитание във Варненската мъжка гимназия става швейцарецът Жорж де Режибюс. С донесена от него истинска футболна топка се провеждат първите мачове в гимназията. Той организира и първия спортен център за няколко вида спорт, първото гимнастическо дружество „Юнак”, както и първото лодкарско дружество. А световно-известният чешки археолог Карел Шкорпил, преподавател в същата гимназия, създава първото туристическо дружество. По-нататък се появяват спортните клубове и все по-масовият спорт.

Сборникът за спортната история на Варна

В сборника са представени множество именити състезатели, оставили следа в спортната биография на Варна – олимпийски, световни,европейски, балкански шампиони, като Ивайло Маринов, Валентин Йорданов, Благой Благоев, капитан Георги Георгиев, Румяна Стефанова, Йордан Йовчев, Румяна Нейкова и т.н. Наред с поредицата спортисти и техните постижения е намерила място и спортната наука. Като неин ярък представител е отбелязан преподавателят от ТУ – Варна, доц. д.н. Златко Златев.

Доц. д.н. Златев по време на занятие със студенти

На заслугите му за популяризирането на физкултурата и спорта сред учащите се, както и за научните му изследвания в областта на подготовката на спортистите, в сборника са отделени три страници. Проследява се пътят му от преподавател в Института за детски начални учители в Добрич и училищен инспектор в Окръжния народен съвет – Варна, до разработената методика за определяне на обема и интензивността на натоварването на децата, до изявите му на ръководител на научноприложна лаборатория и председател на колегиум към Окръжния съвет на БСФС.
Така се стига до спечеления конкурс за преподавател в ТУ – Варна. За съдържанието на работата на Златев в университета съставителят на сборника е дал думата на самия него:
„За мен пребиваването ми в Техническия университет бе едно желано предизвикателство. То е свързано с израстването ми в областта на спортната наука. Тук разширих хоризонта на моите дирения. След като изследвахме функционалното и физическото състояние на студентите, установихме, че тези показатели при голяма част от изследваните сочат крайно влошаване и трайна тенденция към увеличаваща се хиподинамия. Със съдействието на старши преподавателите Стефан Стаматов и Йорданка Добрева разработихме по-интензивни учебни програми, които осигуряват максимална двигателна дейност на студентите за по-високи жизнени показатели…”
Съставителят на сборника се спира и на участията на доц. Златев в редица световни форуми в областта на спортната наука в 18 страни, с публикувани 140 негови доклада и беседи. Отбелязани са и утвърждаването му за член на Световната и на Европейската асоциация за спортни науки, както и номинацията от Кеймбриджския университет за Учен на ХХΙ век. Доц. Златев е представен и от Биографичния институт на САЩ в каталога „Велики умове” в научната област „Спорт”.
Посочена е от съставителя и работата на доц. Златев като научен ръководител на дипломанти и докторанти в университета, но най-любопитна от тях е последната му изява от този род в навечерието на 2014 г., неотбелязана в сборника, защото е след отпечатването му. Доц. Златев става научен ръководител на гражданката на света, ливанката с 3 лекарски специализации в МУ – София, гл. ас. Енджи Касабие. Тя е завършила и Американския колеж в София, защитила е докторантура във Вашингтон по хранене в детска възраст. Притежава сертификати в България и Италия за различни направления в диетологията и диетичното хранене, има клиники в Дубай и Кипър. През миналата година е избрана за Жена на годината в Бейрут. У нас управлява най-известните салони за фитнес и красота с консултации за храни, необходими за добър здравословен статус. Била е личен диетолог на холивудските звезди Силвестър Сталоун, Харисън Форд, Мел Гибсън и други при снимките у нас на „Непобедимите 2 и 3”.
Вътрешната докторска защита в Националната спортна академия – София, на Касабие на тема „Иновации в храненето и възстановяването на състезателки и състезатели по ръгби” с научен ръководител доц. д.н. Златев минава много успешно. А последните дни на отминаващата 2013 г. му носят още едно признание – носител на почетния знак с лента на кмета на Варна Иван Портних.

Николай ЖЕКОВ