За всяко личностно израстване най-важни са първите няколко години – както за детето, така и за младия специалист. Особено мотивираща инициатива за възпитаниците на университета в това отношение, и тази години беше Студентската научна сесия.  Участниците бяха подготвили за нея доклади по професионални направления в 11 обособени секции, като „Корабни машини и механизми”, „Автоматика на производството”, „Електроника, енергетика, софтуерни и интернет технологии”, „Аграрни науки“, „Транспортна техника и технологии“,  „Екология“, „Социални и правни науки“… На форума със свои доклади участваха и колеги студенти от Академията на МВР-София от „Факултет по пожарна безопасност и защита на населението”, Югозападен университет „Неофит Рилски“-Благоевград, Икономически университет-Варна, Свободен университет-Варна.


При откриването на сесията – на крака за изпълнението на студентския химн.

            Водещ говорител за събитието беше членът на Студентския съвет магистър Николай Михалев. Още като третокурсник той се представи блестящо на Националния младежки бизнес форум „Изгряващи звезди” в София. Съвместно със свои колеги    от студентска фирма „Електрон”, създаде софтуерен продукт за следене на слънчевите лъчи, за по-ефикасното им използване  при ВЕИ-производството.
            Като представи присъстващите на форума зам.-ректори на университета доц.- докторите  Мария Маринова, Тодор Ганчев, Кирил Киров и председателят на Студентския съвет Десислава Кръстева, магистър Михалев покани за приветствено слово към участниците в сесията ректорът на университета проф. д-р, инж. Венцислав Вълчев:


Ректор проф. Венцислав Вълчев благодари на студентите по време
на награждаването им.    

            „Скъпи студенти, уважаеми преподаватели, днес стартира най-големият форум на студентското научно творчество в ТУ-Варна, традиционната, дванадесета по ред студентска научна сесия. В нея участват повече от 80 студенти с над 70 доклада. Разгледах някои от докладите и съм убеден, че както те, така и всички останали, съдържат интересни, актуални, важни проблеми от научно естество, за което изразявам своята благодарност на всички участници. Аз и цялото академично ръководство очакваме по време на презентациите да възникнат интересни дискусии, да се родят нови идеи. Споделете ги с нас, и заедно ще се опитаме да ги осъществим. Благодаря на Студентския съвет и на неговия председател за добрата организация на събитието.”


Студентският съвет по време на форума.

            За да оценят стойностите на изнесените доклади, научните журита по секции, съставени от четирима преподаватели – един председател и трима членове, – както и двама студенти, се отправиха в отделни зали, за да направят заключенията си.
            Часове по-късно, в по-лежерна обстановка, класиралите се на първите три места за всяка секция, получиха грамоти, предметни и други награди. Но много по-важни от наградите несъмнено  са получените допълнителни знания и уменията да бъдат анализирани, представяни  и систематизирани.


Зам.-ректор доц. д-р Кирил Киров връчва отличия на заслужилия първа награда в секция „Корабни машини и механизми”.

                        Наградени бяха и представители на участници от другите университети.


Отличена студентка от Академията на МВР-София, факултет „Пожарна безопасност и защита на населението”.

            Заслужен интерес предизвикаха доклади като „Въздействие от работата на ветроенергийни паркове върху околната среда", „Изработване и задвижване на 3D-моделирана анатомична човешка ръка за хора с трайни увреждания", „Алтернативен начин за преподаване на машинно обучаващи алгоритми“, „Фотоволтаиците – същност, предимства и недостатъци", „Определение за критичен инцидент и кризисна ситуация в контекста на полицейската дейност",  „Екипна организация на работата в полицията", „Намаляване на вредните емисии, отделяни от корабните котли“,"Управление на твърди битови отпадъци"и т.н.
            Наред с наградите за класиране на първите три места според качествата на съдържанието им, бяха раздадени отличия по секции и за най-добра теоретична подготовка, за най-добра презентация.
            Първата стъпка на участващите студенти към постижения в науката, несъмнено ще допринесе в бъдеще и за други съдържателни стъпки. Очакваме ги, пожелаваме им го!

Николай ЖЕКОВ