Студентите са в правото си, още докато се обучават, да са наясно къде и при какви условия биха могли да реализират знанията и уменията си.  Ръководствата на бизнес структурите също са в правото си да привличат  за работните си позиции мотивирани и добре подготвени   млади специалисти.
            За обединяването в една стратегия и една цел на тези двустранни интереси, Студентският съвет и Академичното ръководство на университета потърсиха пресечната им точка. В течение на 4 дни, 4-те факултета поотделно, проведоха своеобразна, предварителна трудова борса за стажантите и бъдещите си дипломанти.
            В обширните фоайета на 3 университетски корпуса, над 50 фирми от цялата страна бяха разположили щандове с рекламните си послания, пред които се осъществяваха двустранните срещи на двата заинтересовани субекта. Виждаха се фирмените знаци на производители като „Солвей Соди”, „Кеппел Фелс Балтек”, „Агрополихим”, „ТЕЦ Марица Изток 2”, „Язаки България”, Integrated Device Technology, Regiocom Bulgarien, Software Developer, и мн. др.
            При откриването на форума ректорът на ТУ-Варна, проф. д-р Розалина Димова, пожелала и на студентите,  и на представителите на бизнеса – ръководители и служители „човешки ресурси” – да реализират по най-добрия начин общите си цели. Като съдържателен акт в това отношение започна обменът на информация за производствените дейности на фирмите, към които проявяваха интерес студентите. Те от своя страна излагаха предпочитанията си за   стажантските  и стипендиантски програми, за възможностите за практика, за наличните работни позиции,  преквалификациите и т.н.


Фоайетата се изпълниха със заинтересовани студенти.

            Пред щанда на Regiocom Bulgarien, български клон на една от най-големите компании в енергетиката на Германия с 5 000 служители, студенти от различни специалности узнаваха основното за   предмета на дейността на компанията. Служителките от „Човешки ресурси” уточняваха,  че в  България работните им позиции  са 500, в 4 български офиса – в София, Варна (с 250 човека и много все още свободни места), в Русе, В. Търново. Фирмените дейности са свързани с работа върху на софтуерни програми за нуждите на немската енергетика.


Подчертан интерес към предлаганото от  Regiocom Bulgarien.

            С дейностите на фирма „Кеппел Фелс Балтек” запознаваше интересуващите се студентите лично нейният управител инж. Людмил Стоев. „Фирмата ни е член на сингапурска групировка, световен лидер в корабостроенето – обясняваше той –  При нас се проектират морски съоръжения за чуждестранни фирми, като нефтени платформи за добив на нефт и газ, като специализирани кораби.   В момента проектираме и съдове от новата генерация танкери за втечнен газ, които са бъдещето на преноса на газта по световните пазари.  Нямаме изисквания студентите да са завършили корабно инженерство – добавяше за новодошлите на щанда от машиностроителните специалности – защото всичко онова, което се прави в индустриалното строителство, се прави и на корабите. Всеки, който иска да работи във високотехнологичната сфера е добре дошъл при нас. От вашия факултет сега имаме много стажанти, които започват заниманията си с компютърно чертане и скоро научават за конструирането на дадена машина. Могат да работят при нас и обучаваните като корабоводители – включи в обясненията си инж. Стоев и появилите се на щанда от тази специалност. – Ако имате причини да не пътувате по море, ще можете да се реализирате при нас и в офисите ни на сушата.
            Добри възможности предоставяме не само за вече дипломираните, уточни инж. Стоев, а и за желаещите да работят по време на обучението си. За целта имаме гъвкава стажантска програма за 20-часова работа седмично през свободното от учебни занятия време.  След втори курс и до края на обучението си, желаещите могат да се възползват от това, без откъсване от учебния процес в университета. Трудът им, разбира се, е адекватно заплатен.


Инж. Стоев и интересуващите се бъдещи негови колеги.

            На щанда на Integrated Device Technology (IDT) стана ясно, че не само студенти на ТУ-Варна стажуват и работят в дъщерната немска фирма (междувременно американска и японска), а там е на ръководна длъжност и бивш   преподавател на ТУ- Варна, вече пенсионер. Доц. Христо Гигов е главен инженер в българския клон на IDT, бивш ръководител е на катедра „Електронна техника и микроелектроника” в университета. „Работим в изключително модерна и високотехнологична област в електрониката, като всички желаещи софтуерни и хардуерни специалности могат да имат широко приложение при нас. Реализация намират и машинни инженери.
            Каним студенти от трети и четвърти курсове на 6-месечни, много добре платени стажове, възможни по всяко време на годината, доуточнява инж. Анита Любенова от „Човешки ресурси”. Работа и добавъчно обучение вървят паралелно в офисите ни, като всеки стажант е наблюдаван и подпомаган от наш служител. При успешно представяне му се прави предложение за работно място. Основната ни дейност е дизайн, проектиране с аналогова и цифрова част. Това включва и многобройните сензори за автомобили и обработващите ги чипове.”


Доц. Гигов, (вдясно), инж. Любенова и бъдещи  техни колеги.

            От фирмите „Солвей Соди”, „Шнайдер Електрик” „Язаки България”и редица други споделят, че разполагат с незаети работни позиции за машинни и електро –  инженери, инженери по автоматизация на производството, компютърни специалисти.
            А какви са желанията  и изискванията на стотиците студенти участвали на форума „ЗаЕдно”? Йордан Йоргов от трети курс, специалност „Електротехника и ВЕИ” споделя: ”Отсега се вълнувам каква и къде ще е стажантската ми програма през лятото, как и върху какво ще си подготвя дипломната работа, в коя фирма ще заработя   като завърша, при какви условия. Затова обикалям щандовете и ще се спра на онази фирма, която ми предостави най-подходящото.”
            Не е възможно да се опишат дейностите и нуждите от кадри на всички участващи в инициативата фирми, но е неопровержимо ясно, че нито един старателно подготвил се студент на университета не би останал без добра професионална реализация.

Николай ЖЕКОВ