Вече осма година древногръцкият Бог на винопроизводителите Дионисий се озовава в учебно-опитното поле на катедрата, за да бъде отбелязан подобаващо   професионалният й празник и празникът на нейната специалност „Агрономство”. Като съорганизатор на събитието, което за четвърта година се провежда с конкурс за най-добри любителски вина, редовно участва и катедра „Физическо възпитание и спорт”.
           По установена вече народна и университетска традиция, празникът  за здраве,
веселие и плодородие, честван у нас като „Трифон Зарезан”, започна с зарязване на лозите в  овощното и лозово поле на университета. Ритуалът се извърши в присъствието (и активното участие) на академичното ръководство. Почетоха го и  гости, преподаватели, студенти.


Вр.и.д. ректор проф. д-р Розалина Димова зарязва лози пред насърчителните погледи на зам.-ректор доц. Тошко Пвтров (вляво) и ръководителят на катедра „Растениевъдство”  проф. Драгомир Пламенов (до него).

           Празникът на катедрата отново имаше запомнящо се продължение в стола на университета с конкурсна дегустация на домашно произведени вина от  преподаватели, служители и студент на университета. Виномайсторите  бяха приготвили свои мостри  в половин литрови бутилки без отбелязани имена, за да може компетентното жури да определи безпристрастно качествата на пробите от трите винени категории – червено, бяло, розе. За  да не останат съмнения за некомпетентност или нагласеност на оценките, конкурсното жури беше сформирано  от външна комисия  професионалисти винари  в състав: председател – Григор Григоров – собственик на  Винарска изба – Варна, и членове:  главен технолог на Винарска изба – Варна, инж. Тихомир Трифонов;  главен технолог на винарска изба „Евксиноград” инж. Нели Тодорова.


Доц. Петров с ритуалното лозово венче на главата и със залък обреден хляб.

           Сред гостите се открояваха Огнян Илиев, ръководител на Ботаническа градина – Варна, при СУ „Кл. Охридски” – София, Мария Станимирова, ръководител катедра „Аграрна икономика” на Икономически университет – Варна, Павлин Коцев, организатор на ежегодния Варненския градски конкурс за домашно произведени вина.
           Според регламента на конкурса, пробите със собствени вина на университетските производители бяха „законспирирани” в половин литрови безименни бутилки, оценявани от независимото жури според качествата им. С червени вина се представиха 19 производители, с бели и розе – по 6 за всяка категория.
           Символ и вдъхновител на празник като лозарския „Трифон Зарезан”, разбира се бяха пълните чаши с вино, подкрепени от подобаващи кетъринг мезета. Състезаващите се, също съгласно регламента,  бяха предоставили на присъстващите любители в салона пълни  2 литра бутилки със своите вина. Върху тях, вече  за любителска оценка, беше посочено авторството.


Проф. Пламенов налива в чаши на колеги наградено вино.

         Паралелно с настроението от почерпката вървяха музикални изпълнения на ученици от Националната гимназия по изкуства „Добри Христов” във Варна, проведе се викторина по теми, свързани с виното, изви се хоро. Така дойде ред и за обявяване на призьорите за трите категории вина.
           Категория „Червени вина”
   I място – ас. д-р Даниела Спасова, преподавател в катедра МТМ
   II  място ст. преп. Димитър Дяков, катедра ФВС
   III
място – Николай Колев, отдел „Охрана”


Проф. Димова връчва приза за I място в категорията,  на ас. Спасова.

           Категория „Бели вина”
   I място – ст.преп. Димитър Дяков, катедра ФВС
   II място – доц. д-р Божидар Дяков, катедра КУТОЧВП
   III
място – доц.д-р Сергей Киров, катедра МТМ

           Категория „Вина розе”
   I
място – ст.преп. Димитър Дяков, катедра ФВС
   II
място – ас. д-р Даниела Спасова, преподавател в катедра МТМ
   III
място – доц. д-р Таня Панайотова, катедра „Индустриален мениджмънт”


Ст. преп.  Д. Дяков с грамотите за трите си високи отличия.

           Спецификата на третата награда „вина розе” е колективното участие, като представената проба беше организационно дело на екип бизнес дами от катедра „Индустриален мениджмънт”. Лидерът на екипа, ръководителката на катедрата доц. Панайотова сподели, че това първо участие на екипа в конкурса  за домашни вина, е само началото на изявите му в тази област. С натрупания вече опит, преподавателките от катедрата не предвиждат друга награда през следващата година, освен първата.
           Интересно и полезно за учебния процес се оказа предложението на винопроизводителя  от Варна Павлин Коцев. В миналото, обясни той, е имало карта на гроздовите култури за отделните райони в страната. Много добре би било сега преподаватели и студенти от „Растениевъдство” да я възстановят при новите реалности. Ръководителят на катедрата проф. Драганов прие предложението с разбиране и с благодарност за доверието. Карта за лозовите култури в България ще бъде осъществена от катедрата във възможно най-кратки срокове.

Николай ЖЕКОВ